Udbedring af mangler ved nyt køkken.

Jeg fik i uge 26 dette år monteret et nyt køkken fra HTH.

Desværre var der mange fejl og mangler. Problemet er, at der stadigvæk mangler at blive skiftet en del elementer samt en ny bordplade.

Jeg vil derfor spørge dig, om der er mulighed for en eventuel nedsættelse af min regning, siden der er gået så lang tid siden monteringen.

Hertil skal tilføjes, at køkkenet ikke er betalt ifølge aftale med firmaet. De har dog haft den frækhed at sende rykkere til mig til trods for vor aftale. Dette irriterer mig, da jeg som køber betaler for at varen skal være i orden.Jeg håber derfor, at du vil svare mig hurtigst muligt.

SVAR:

Af bevismøssige grunde gør du klogt i at sende det pågældende firma et anbefalet brev, som du beholder en kopi af, og hvor du indleder med at opremse de fejl og mangler, der... (pr. den eller de pågældende dage er påtalt og lovet udbedret).

Skriv i brevet, at hvis manglerne ikke er udbedrede inden otte dage fra modtagelsen, forbeholder du dig ret til at lade et andet firma foretage arbejdet og modregne udgiften i betalingen, jfr. købelovens § 78 stk. 3 sidste pkt, som ordret lyder således:

Stk. 3. Har køberen fremsat påkrav om afhjælpning efter stk. 1, og opfylder sælgeren ikke dette inden rimelig tid, kan køberen hæve købet eller, ved artsbestemte køb, kræve omlevering. Køberen kan endvidere lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger.

Efter loven har du ingen mulighed for at få nedsat det beløb, du skal betale - på grund af den lange ventetid.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund