871 Dødsgaver

En dødsgave er et gaveløfte, som først skal opfyldes efter giverens død.

Dødsgaver minder på mange punkter om testamentariske dispositioner, og arveloven bestemmer da også, at lovens regler om testamenter finder tilsvarende anvendelse på dødsgaver. Det betyder, at gaveløftet vil kunne erklæres ugyldigt, hvis formkravene til testamenter ikke er opfyldt, og det er de næsten aldrig.

Lover du fx. dit barnebarn, at han eller hun skal have 20.000 kr, når han eller hun næste år bliver konfirmeret, er det en gyldig livsgave, som skal opfyldes, selv om du dør inden gaven er opfyldt. Lover du barnebarnet, at han eller hun skal have 20.000, når du dør, er der derimod tale om en dødsgave, som vil kunne tilsidesættes som ugyldig, hvis løftet ikke er nedfældet i et formgyldigt testamente.

Sætter du 20.000 kr ind på en bankbog i dit eget navn og skriver du på bankbogens inderside, at dit barnebarn skal have bankbogen, når du er død, er der slet ikke tale om en gave, men om en såkaldt ensom disposition, som kan tilsidesættes som ugyldig, da formkravene for testamenter ikke er overholdt. Du kan på emne nr. 873 læse mere om disse ugyldige dispositioner, som er ret almindelige.

Har du oprettet bankbogen med barnebarnet som kontohaver og fortalt dette til barnebarnet, har du givet en gyldig gave, men hvis det ligger klart, at meningen er, at barnebarnet først skal have bankbogen efter din død, vil gaven falde ind under reglerne om dødsgaver, og dermed risikerer barnebarnet, at gaven bliver tilsidesat som ugyldig.

Hvis du vil være sikker på, at barnebarnet får bankbogens indestående efter din død, skal du enten overgive barnebarnet bankbogen med det samme, eller også sørge for at bankbogen bliver spærret på en sådan måde, at du som giver er afskåret fra i givet fald at hæve på bogen.

Det her nævnte eksempel viser, at man ved afgrænsningen af om der er tale om en gyldig livsgave eller en ugyldig dødsgave i mange tilfælde lægger vægt på, om du i levende live har afskåret dig selv fra at disponere over gaven. Har du fx givet nogle af dine malerier bort, men på det vilkår, at malerierne skal blive hængende i dit hjem indtil din død, er der stor risiko for, at gaven bliver tilsidesat som en dødsgave.

Har du som gave udstedt et gældsbrev som er rente- og afdragsfrit og forfalder ved din død, er dette også et godt eksempel på en klassisk dødsgave, som kun er gyldig, hvis reglerne om testamenter er overholdt. Du har med et sådant gældsbrev i virkeligheden ikke pålagt dig selv nogen byrder i levende live, men blot forpligtet dine arvinger.

Som et sidste eksempel på en dødsgave vil jeg nævne den situation, at du giver en anden person, fx din samlever. en ret til at købe nogle af dine ejendele til en meget favorabel pris på det vilkår, at køberetten først kan gøres gældende efter din død. Også i dette tilfælde har du i virkeligheden ikke bundet dig selv i levende live, men blot været gavmild på dine arvingers bekostning. Du gør derfor klogt i at sørge for, at en sådan køberet bliver nedfældet i et formgyldigt testamente