833 Specielt om børn uden for ægteskabet

Som udgangspunkt spiller det ingen rolle for et barns arveret, om det et ægtebarn eller et barn født uden for ægteskab.

Der gælder dog den vigtige undtagelse, at børn født uden for ægteskab før d. 01.01.1938 i de fleste tilfælde ikke har arveret efter faderen og faderens slægt, medmindre faderen senere har giftet sig med moderen. Selv om forældrene ikke senere har giftet sig med hinanden, kan der være arveret efter faderen og dennes slægt, hvis barnet er kuldlyst, dvs. faderen har ladet tinglyse en erklæring om, at barnet er hans, eller hvis barnet er blevet legitimeret ved kgl. bevilling.

Er barnet født uden for ægteskab før d. 01.01.1961, kan det tænkes, at en eller flere mænd er blevet udlagt som bidragspligtig, men således at ingen er blevet udlagt som egentlig fader. Barnet har i disse tilfælde ikke arveret efter den bidragspligtige eller dennes slægt.

Er barnet født efter d. 01.01.1961, har barnet altid arveret også efter faderen, forudsat at faderskabet er anerkendt eller fastslået.

Hvis moderen ikke har villet eller kunnet oplyse faderens navn og faderskabet derfor ikke er fastslået, har barnet ingen arveret efter faderen, og det gælder også selv om moderen godt et klar over, hvem der er faderen. Du kan læse mere om moderens oplysningspligt på emne nr. 314.