365 Klager over arbejdsgiveren

Er du utilfreds med din løn, dine arbejdsforhold eller andet i forbindelse med dit arbejde, kan du måske klage over det.

I første ombæring vil det altid være en god ide at snakke stille og roligt med din arbejdsgiver, for er han lydhør og ændrer forholdene frivilligt, undgår du de reaktioner, som klager kan medføre. Nemlig at du bliver så upopulær hos din arbejdsgiver, at han ikke længere ønsker at have dig ansat.

Hvis din utilfredshed gælder lønnens størrelse eller manglende udbetaling af feriepenge, vil vi anbefale dig at tage kontakt med et af de fagforbund, din arbejdsgiver har overenskomst med, for her vil du som oftest kunne få vejledning og opbakning til en faglig sag mod din arbejdsgiver.

Gælder din utilfredshed derimod dit arbejdsmiljø - og herunder farligheden af de stoffer og materialer, du bliver sat til at arbejde med - kan du klage til Arbejdstilsynet. Dette tilsyn har mulighed for at kigge nærmere på forholdene, og det kan tvinge din arbejdsgiver til at ændre dem.

Men gælder din utilfredshed derimod arbejdstidens længde, kan du sædvanligvis kun gøre en ting. Nemlig sige op.
Skulle det imidlertid ske, at dine forældre ikke vil være med til, at du siger op, selv om din arbejdstid rækker langt ud over det tilladte efter arbejdstidsreglerne for unge, har du mulighed for at få din arbejdstid sat ned. Nemlig ved at klage til Arbejdstilsynet, for det har pligt til at skride ind, lige som det kan sørge for, at såvel arbejdsgiveren som dine forældre får en straf - typisk i form af en bøde.

Ønsker du at vide mere om arbejdstids-reglerne for unge, kan du læse emne nummer 362.