Stort spillerum for afgiftsfri pengegaver…


Selv om det er let at give gaver, hvis man har råd til det, kan det være en indviklet juridisk affære at gøre det på den rigtige måde i forhold til de danske afgifts- og skatteregler.

Hvis du forærer en af dine søskende – Grethe - en pengegave på fx 30.000 kr., kommer hun til at betale indkomstskat af beløbet.

Men vælger du i stedet at forære din mor gaven på de 30.000 kr., skal der hverken betales skat eller afgift af gaven.

Og bliver din mor nogle uger senere så gavmild, at hun vil hjælpe sin datter – eller din søster Grethe om du vil – med et lignende beløb, dvs. en gave på 30.000 kr., skal der ikke betales skat eller afgift af denne gave.

Når vi forærer hinanden gaver til jul, fødselsdag, bryllup m.v., sker der i praksis ingen beskatning af sådanne lejlighedsgaver. Men der er en grænse for størrelsen af disse gaver – især mellem gode venner og mere fjerne slægtninge – og det er yderst tvivlsomt, hvor stor gaven kan være, før værdien af den skal beskattes.

Rent juridisk er der ingen tvivl om, at det er skattefrit at forære sin gode ven tre flasker rødvin til en værdi af 250 kr. på hans fødselsdag. Men får vennen i stedet tre flasker med særlig ædel druesaft til en samlet værdi af 4.000 kr., bliver det pludselig til en skattepligtig fødselsdagsgave.

Siden juli 1995 har der derimod været et meget stort spillerum for afgifts- og skattefri gaver inden for den ”nærmeste familie” – eller i hvert fald en del af den ”nærmeste familie”, for vi har alle sammen en forskellig opfattelse af, hvem der tilhører denne kreds af personer. Dette spillerum omfatter ikke bare gaver til jul, fødselsdag m.v., men gælder gaver inden for hvert enkelt kalenderår.

Du kan afgifts- og skattefrit forære større gaver til din ægtefælle (eller din registrerede partner), din samlever (eller en anden person, du har haft fælles bolig med i de sidste to år), dine børn, dine børnebørn, dine tip- og oldebørn, dine svigerbørn (eller enkerne/enkemændene efter dine børn), dine forældre og dine bedsteforældre. Men gavmildheden har forskellige grænser, hvis du vil undgå, at den samtidig glæder de offentlige kasser!

Tager vi de enkelte personer i din familie hver for sig, så gælder følgende:

  1. Din ægtefælle (eller din registrerede partner) kan du i 2022 forære lige så store afgifts- og skattefri gaver, du har lyst og råd til. Men sædvanligvis skal der oprettes en ægtepagt for at gaven bliver gyldig. Det gælder uanset, om gaven skal tilhøre din ægtefælle som fælleseje eller særeje.
  2. Din samlever (eller en anden person, du har haft fælles bolig med i de seneste to år, fx din bror) kan du i 2022 forære afgifts- og skattefri gaver på op til 69.500 kr. Men – og med stort: MEN – det gælder kun, hvis I har boet sammen på en fælles adresse i mindst to år, og I skal fortsat bo sammen, når din samlever får gaven. Bliver gaven derimod givet, inden I har nået at bo sammen i to år, kommer din samlever til at betale indkomstskat af den (dog forudsat det ikke er en sædvanlig lejlighedsgave).
  3. Hvert af dine børn (herunder adoptiv- og stedbørn) kan du i 2022 forære afgifts- og skattefri gaver med en værdi på op til 69.500 kr., og det samme kan din eventuelle ægtefælle gøre, dvs. I kan tilsammen forære hvert af jeres børn gaver for op til 139.000 kr. i indeværende år, uden gaverne udløser afgift eller skat.

    Du skal dog være opmærksom på, at hvis du forærer dine mindreårige børn, dvs. børn under 18 år, opsparingsgaver, så bliver renterne af eventuelle pengegaver beskattet hos dig (dog ikke et indskud på op til 6.000 kr. på en børneopsparing), indtil børnene bliver juridisk voksne, dvs. fylder 18 år.

    Det kan tilføjes, at du også har mulighed for at forære afgifts- og skattefri gaver til dine plejebørn, men kun hvis visse betingelser er opfyldt. Nemlig at plejebarnet har haft ophold hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, at dette ophold er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år og at højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.
  4. Hvert af dine svigerbørn kan du i 2022 forære afgifts- og skattefri gaver på op til 24.300 kr., og det samme kan din eventuelle ægtefælle gøre. Hvis der er tale om en ægtefælle til et afdødt barn, kan der gives op til 69.500 kr.
  5. Hvert af dine børne-, olde- og tipoldebørn kan du i 2022 forære afgifts- og skattefri gaver på op til 69.500 kr., og det samme kan din eventuelle ægtefælle gøre.
  6. Hver af dine forældre (herunder adoptiv- og stedforældre) eller hver af dine bedsteforældre kan du i 2022 forære afgifts- og skattefrit gaver på op til 69.500 kr.

Når du giver en gave, kan du frit fastsætte vilkår for den, fx bestemme at pengene skal være modtagerens særeje – i bedste fald såkaldt kombinationssæreje. Et sådant vilkår skal stå i et dokument, dvs. et gavebrev (eller i en ægtepagt, når der er tale om gaver mellem ægtefæller), der dateres og underskrives personligt af såvel dig som den person, som modtager gaven.

Afgifts- og skattefri gaver skal ikke indberettes til SKAT. Men af bevismæssige grunde kan det være klogt at sikre sig dokumentation for gaven ved at oprette et gavebrev.
© Jørgen U. Grønborg & Erik Frodelund