Søg

Søg - og du skal finde. 
Her kan du søge i over 3.000 emner, breve og lovtekster. 

Indtast søgeord:
 


Fandt 90 emner

1. 460 Arveret
<!DOCTYPE html>   461 Ingen automatisk arveret 462 Gensidigt testamente 463 Bo- og tillægsboafgift 464 Arveforskud

2. Breve: 800, Har mine 2 bortadopterede børn arveret efter mig?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har mine 2 bortadopterede børn arveret efter mig? Har mine to bortadopterede børn arveret efter mig? Jeg har 2 børn, født i 1964 og 1967, som i 1987 blev bortadopteret til børnenes stedfader. Har disse børn fortsat arveret efter mig, og kan denne arveret i givet fald minimeres?  Svar De bortadopterede børn har ikke arveret efter deres biologiske fader og dennes slægt. Du kan læse mere om adoptivbørn arveret pÃ¥ emne nr. 834. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

3. 830 Arveret efter loven
<!DOCTYPE html> 831 Hvem er tvangsarvinger? 836 Bedsteforældrelinien 832 Børns arveret 837 Ægtefællens arveret, når der er børn 833 Specielt om børn uden for ægteskab 838 Barnløse ægtefæller 834 Adoptivbørns arveret 839 Statskassen som arving? 835 Forældrelinien

4. Har vi bevaret den indbyrdes arveret i separationstiden?
<!DOCTYPE html> Det drejer sig om, at min mand og jeg er blevet separeret.  Vi mener helt bestemt at have forstÃ¥et, at vi i tilfælde af den enes dødsfald inden for separationsperioden arver den anden. Det kan oplyses, at vi har en søn pÃ¥ 24 Ã¥r. Svar: Jeres indbyrdes arveret er bortfaldet ved separationen. Dette fremgÃ¥r af arvelovens § 49, stk. 1 § 49: Ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg Ã…rhus

5. Har vi arveret efter vores ikke biologiske farfar?
<!DOCTYPE html> Jeg er interesseret i at vide, om min bror og jeg er arveberettigede efter vores farfar, som ikke er vores biologiske farfar.  Vores fars biologiske far døde, da vores far var 2 Ã¥r, hans biologiske mor giftede sig senere med ham, der blev vores (ikke biologiske) farfar, og i 1950 adopterede vores (ikke biologiske) farfar vores biologiske far.  Vores farmor lever ikke mere og heller ikke vores far, som var i 1942. Svar: I har arveret efter jeres farfar, da ikke blot jeres far, mens ogsÃ¥ hans livsarvinger, har arveret efter adoptanten, nÃ¥r adoptionsbevillingen er udstedt efter d. 01.04.1923. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret pÃ¥ emne nr. 834. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg

6. Breve: 800, Har jeg arveret efter min far?
<!DOCTYPE html> Har jeg arveret efter min far? Hvilken arveret har man, hvis man aldrig har kendt sin biologiske far og aldrig er blevet adopteret. Jeg ved, hvem min biologiske far er, og han er bekendt med min eksistens, men ønsker ikke kontakt. Svar: Hvis du er født efter d. 01.01.1938 og faderskabet er fastslået eller anerkendt, har du arveret efter din fader. Du er endda tvangsarving, dvs. at din arveret ved testamente kun kan beskæres til 25% af din arvelod efter arveloven. Hvis din tvangsarv er større end 1.040.000 kr., kan tvangsarven dog ved testamente være begrænset til dette beløb. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

7. Breve: 800, Har jeg arveret efter min adoptivfaders søster?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har jeg arveret efter min adoptivfaders søster? Har jeg arveret efter min adoptivfaders søster? Min nu afdøde faster ønske var, at jeg skulle arve efter hende. Da jeg er enearving, mente vi ikke, at det var nødvendigt at skrive testamente. Men nu efter hendes død er jeg blevet oplyst om, at jeg som adoptivdatter af hendes afdøde bror ikke har arveret. Jeg er født og adopteret i 1950.  Er det korrekt? Svar Det er korrekt, at du ikke har arveret efter din adoptivfaders søster, medmindre adoptionen er blevet tillagt nye retsvirkninger efter d. 01.01.1957, hvilket du bør undersøge i Civilretdirektoratet. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret pÃ¥ emne nr. 834. Med venlig hilsen J

8. b800-199.html
<!DOCTYPE html> Bortfalder vor indbyrdes arveret, nÃ¥r vi har ansøgt om separation, men fortsat bor sammen? Bortfalder vor indbyrdes arveret, nÃ¥r vi har ansøgt om separation, men fortsat bor sammen?   Min mand og jeg har indgibet anmodning til Familieretshuset. Vi bor stadig sammen, da jeg skal finde mig noget at bo i inden jeg kan flytte. Er vi stadig gift mht. at arve hinanden i perioden fra papirerne er indsendt og til jeg flytter fra adressen? Svar: Jeres indbyrdes arveret bortfalder den dag, separationsbevillingen er udstedt af Familieretshuset. Det er uden betydning, om du inden da er flyttet fra adressen. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg Ã…rhus

9. b800-136.htm
<!DOCTYPE html> Har barn født i 1957 arveret efter mig, nÃ¥r vi er to, der har betalt børnebidrag? Har barn født i 1957 arveret efter mig, nÃ¥r vi er to, der har betalt børnebidrag? Jeg blev sammen med en anden idømt bidragspligt til et barn født i marts 1957. Bidragspligten varede til barnet var fyldt 18 Ã¥r. SpørgsmÃ¥let er sÃ¥; - er barnet arveberettiget, nÃ¥r vi er 2, der har betalt bidrag?  Jeg fik i sin tid at vide, at da barnet var et sÃ¥kaldt fondsbarn, p.g.a 2 bidragsydere, var det ikke arveberettiget, - passer det? Svar: Barnet har ikke arveret efter dig, da du kun er dømt til at være bidragspligtig - og ikke som fader, og du har omvendt ikke arveret efter barnet. Med venlig hilsen Jørgen

10. Har min hustru arveret efter min mor?
<!DOCTYPE html> Er der arveret for min hustru, såfremt jeg dør før min mor, af den formue min mor har, når hun dør, og i givet fald hvor mange %, eller går arven til mine børn? Svar: Din hustru har ikke arveret efter din mor, medmindre hun har betænkt sin svigerdatter i et testamente Hvis du dør før din mor, går din arvelod videre til dine børn, og ikke til din hustru. Dette gælder, selv om din hustru sidder i uskiftet bo. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

11. Breve: 800, Har jeg arveret efter min far efter norsk eller dansk ret?
<!DOCTYPE html> Har jeg arveret efter min far efter norsk eller dansk ret? Jeg har et spørgsmål som jeg har gået og tumlet med gennem nogle år, nemlig hvordan min juridiske situation er i forhold til min udenlandske far ( norsk ). Jeg er født i 1956 uden for ægteskabet af dansk mor. Min far har vedgået faderskabet. Spørgsmålet er i sin enkelthed, om jeg har arveret i henhold til dansk og norsk lovgivning ? Svar Hvis din norske far ved sin død har domicil (fast bopæl) i Norge, skal din arveret efter ham bedømmes efter norsk ret. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

12. 400 Papirløst samliv
<!DOCTYPE html> 400 Papirløst samliv 400 Papirløst samliv 410 Pas på! 450 Forsikringer og pensioner 420 Økonomi 460 Arveret 430 Boligen

13. Har jeg arveret efter min afdøde mors farbror?
<!DOCTYPE html> Har jeg arveret efter min afdøde mors farbror? Har jeg arveret efter min afdøde mors farbror? Farbroderen er ugift og uden børn. Hans forældre og søskende er afgÃ¥et ved døden, hvorved søskendebørn arver. Af søskendebørn er én afgÃ¥et ved døden (min mor).  Arver jeg hendes arveandel ? Svar: Ja, du arver din afdødes mors andel. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg

14. 833 Specielt om børn uden for ægteskab
for et barns arveret, om det et ægtebarn eller et barn født uden for ægteskab. Der gælder dog den vigtige undtagelse, at børn født uden for ægteskab før d. 01.01.1938 i de fleste tilfælde ikke har arveret efter faderen og faderens slægt, medmindre faderen senere har giftet sig med moderen. Selv om forældrene ikke senere har giftet sig med hinanden, kan der være arveret efter ;gteskab før d. 01.01.1961, kan det tænkes, at en eller flere mænd er blevet udlagt som bidragspligtig, men således at ingen er blevet udlagt som egentlig fader. Barnet har i disse tilfælde ikke arveret efter den bidragspligtige eller dennes slægt. Er barnet født efter d. 01.01.1961, har barnet altid arveret også efter faderen, forudsat at faderskabet er anerkendt eller fastslået. Hvis moderen ikke

15. 141 Advokaterne Sankt Knuds Torv
:   Jørgen U. Grønborg, advokat (H) familie- og arveret, dødsbobehandling Anders Kirk, advokat (H ;¸e, advokat familieret, lejeret, alm. retssager Ulrik Grønborg, advokat (L) familieret, arveret, immaterialret -Weibel (H) restdager, erntrepriseret, fats ejendom, varmeforsyning Kristian Ravn-Petersen familieret, arveret Helle Birgitte Jensen - Aalborg familieret, arveret, dødsbobehandling, fast ejendom Louise Kassentoft Windfeld - Thisted familieret, arveret, dødsbobehandling, fast ejendom

16. Breve: Har jeg arveret efter min farmor, når min far er død?
<!DOCTYPE html> Breve: Har jeg arveret efter min farmor, når min far er død? Har jeg arveret efter min farmor, når min far er død? Min farmor har 3 børn, heraf min far, som desværre er død. Når hun så engang sover ind, er det så kun de 2 andre børn der arver, og min fars del faldet væk, eller ? Svar Din afdøde fars andel på 1/3 af boet efter din farmor tilfalder din fars livsarvinger til lige deling. Har du f. eks. en broder, skal du og din broder hver arve 1/6 af boet efter din farmor. Hvis din far ikke havde haft livsarvinger, ville hans andel tilfalde din farmors øvrige børn. Du kan læse mere om børns arveret på emne nr. 832. Med venlig hilsen

17. Får plejebørn arveret efter 5 år i pleje?
<!DOCTYPE html> Får plejebørn arveret efter 5 år i pleje? Får plejebørn arveret efter 5 år i pleje? Jeg har hørt, at hvis man har været plejebarn i over 5 år, så er man berettiget til at arve efter sine plejeforældre ? Er det rigtigt? Svar: Nej, det er ikke rigtigt. Plejebørn har ikke legal arveret efter plejeforældrene, uanset hvor længe plejeforholdet har varet. Plejeforældrene skal derfor oprette testamente, hvis de ønsker at gøre plejebarnet til arving Plejebarnet kan slippe med den lave boafgift på 15%, hvis det har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er

18. b800-123.html
<!DOCTYPE html> Breve: Har jeg arveret efter min biologiske moder, når jeg er bortadopteret i 1954? Har jeg arveret efter min biologiske moder, når jeg er bortadopteret i bevaret din arveret efter dine biologiske forældre. Dette er imidlertid ændret ved påtegningen bag på adoptionbevillingen, som indebærer, at du har samme arveretlige retsstilling som børn, der er bortadopteret efter d. 01.01.1957, og det betyder, at du har mistet din arveret efter dine biologiske forældre og din biologiske slægt. Nu har du udelukkende arveret efter adoptanterne og disses slægt. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

19. Har et ufødt barn arveret?
<!DOCTYPE html> Har et ufødt barn arveret? Har et ufødt barn arveret? Jeg har et spørgsmÃ¥l vedr. arveloven.  Et ungt par, der ikke er gift, har lavet testamente, hvor den længstlevende skal arve mest muligt Hvis manden dør og efterlader sig konen og et ufødt barn. Arver det ufødte barn halvdelen, eller arver konen det hele? Svar: Det ufødte barn arver sin tvangsarv pÃ¥ halvdelen af faderens formue, hvis barnet bliver levende født. Det følger af arvelovens § 94 stk. 1. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg Ã…rhus

20. Breve: 800, Har min bortadopterede fætter arveret efter min mormor?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har min bortadopterede fætter arveret efter min mormor? Har min bortadopterede fætter arveret efter min mormor? Jeg har følgende spørgsmål fra min mor. Min mormor havde en søn, som nu er død. Han efterlod 2 børn, en pige og en dreng. Drengen blev bortadopteret til sin mor og hendes ny mand efter en skilsmisse. Spørgsmålet er nu. Hvem er arveberettiget efter mormor. Hvis intet er skrevet i testamentet, hvor meget får min mor, og hvad skal pigen og evt. drengen arve?? ( Her tænkes på procentdel af evt kusine og din fætter til deling med 1/4 til hver. Fætteren har normalt bevaret sin arveret, hvis han er bortadopteret før d. 01.01.1957 og omvendt mistet sin arveret, hvis adoptionen er sket senere. Med venlig

21. 832 Børns arveret
<!DOCTYPE html> 832 Børns arveret 832 Børns arveret Jeg vil starte med at citere arvelovens § 1, hvorefter en arveladers nærmeste sl ;de barns lod. Stedbørn har heller ikke arveret efter loven og det samme gælder plejebørn. Ønsker du, at dine svigerbørn, stedbørn eller plejebørn skal have arveret efter dig, skal du oprette testamente. Det samme gælder, hvis du ikke ønsker, at børnene skal arve lige meget. Du kan ikke gøre dine børn og andre livsarvinger arveløse ved testamente. 25% af deres arvelod er nemlig tvangsarv. Det kan du læse mere om på emne nr. 831. Reglerne om børns arveret gælder både børn født i og uden for æ

22. Har min far arveret efter mig, når vi kun har haft sporadisk kontakt?
<!DOCTYPE html> Har min far arveret efter mig, når vi kun har haft sporadisk kontakt? Har min far arveret efter mig, når vi kun har haft sporadisk kontakt? Jeg er enebarn og har boet alene med min mor hele mit liv. Jeg så min far første gang, da jeg var 16 år og jeg har efterfølgende haft sporadisk kontakt med ham. Da jeg er single og ingen børn har, er jeg interesseret i at høre, hvordan kan jeg sikre, at udelukkende min mor vil arve mig, hvis jeg skulle gå hen og dø. Er det noget, som vil ske automatisk, da jeg ikke har haft den store kontakt til min far eller skal jeg oprette testamente? Svar: Du bliver nødt til at oprette testamente, da din far i modsat fald vil arve halvdelen af din formue, selv om du ikke har haft nogen kontakt med ham. Med :-) hilsen Jø

23. Breve: 800, Har svigersøn arveret?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har svigersøn arveret? Har svigersøn arveret? Min bedstemors eneste barn (min mor) er død og min far har mødt en anden, hvilket nu gør at min bedstemor ikke ønsker, at min far skal arve. Min bedstemor ønsker i den forbindelse, at min far skal give afkald på arv. Er det nødvendigt eller er min far slet ikke arveberettiget? Svar: Din far arver ikke sin svigermor. Når din mor er død, går arven efter din bedstemor videre til din mors livsarvinger. Det er ikke nødvendigt, at din bedstemor opretter testamente herom, og din far behøver heller ikke give arveafkald. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

24. Kan man blive enke under separationen
<!DOCTYPE html> ? Hej brevkasse.   Hvis en mand dør under separation fra sin hustru, hvad bliver hendes ægteskabelige status ? Er hun enke eller fraskilt ?  Svar: Hun er enke, da hun aldrig nÃ¥ede at blive skilt. Enken har imidlertid ikke arveret ifølge loven og hun kan ikke sidde i uskiftet bo eller gøre de øvrige skiftefordele gældende.   Med venlig hilsen   Jørgen U. Grønborg

25. Breve: 400, Hvordan får min samlever arveret ?
<!DOCTYPE html> Breve: 400, Hvordan får min samlever arveret ? Hvordan får min samlever arveret ? Jeg bor papirløst med en pige (og vores fælles datter), jeg ønsker at sikre, at hun og min datter arver alt mit, hvis jeg dør. Hvordan sikrer jeg dette? Lars L. Svar Da I ikke er gift, har I ikke indbyrdes arveret. Hvis du dør først, arver dine livsarvinger (din datter) alt, hvad du efterlader dig. Du kan ved et testamente testere 3/4 af din formue til din samlever. Den sidste 1/4 skal tilfalde dine livsarvinger som tvangsarv. Hvis I opretter et udvidet samlevertestamente, kan I testere 7/8 til den længstlevende. Du kan på denne linie læse mere om den arveretlige stilling på emnerne 461 og

26. Breve: 800, Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster.
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster. Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster. Min far, der er enkemand og sidder i uskiftet bo efter min mor, der døde for 1½ Ã¥r siden, har en datter fra 1. ægteskab. Hun er adopteret af sin stedfader før 1957. Jeg har fÃ¥et oplyst, at hans datter stadig har arveret efter ham. Jeg er det eneste fællesbarn af min far og afdøde mor. Hvordan beregnes min arv efter min moder? Svar: Hvis din far sidder i uskiftet bo til sin død, skal boet fà sin arveret, da adoptionen er sket før d. 01.10.1957 og ikke er tillagt nye retsvirkninger. Din far kan ved testamente beskære din halvsøsters arveret til tvangsarven pÃ¥ 25% af den legale arvelod, sÃ

27. Breve: 800, Har min kone arveret efter sin stedfar?
<!DOCTYPE html> Har min kone arveret efter sin stedfar? Min kones stedfar er afgået ved døden som længstlevende. Da min kones biologiske mor døde for 3 år siden, skrev min hustru som eneste arving under på, at stedfaderen kunne sidde i uskiftet bo. Er hun nu eneste arving efter ham eller skal hun dele boet med stedfaderens niecer, som er de eneste arvinger på hans side? Hvilken skifteform skal min kone vælge, - også under hensyn til, hvis stedfaderens niecer giver afkald på arven? Svar: Det uskiftede . Hvis stedfaderen slet ikke efterlod sig legale arvinger, vil din kone have arveret efter stedfaderen. Du kan på vore emner om dødsboer læse en masse om valget af skifteform. Langt de fleste vælger

28. Breve: 800, Har min mor arveret efter min morfar?
<!DOCTYPE html> Har min mor arveret efter min morfar? Min mor har aldrig kendt sin far. Min mormor, der nu er over 80 Ã¥r, har altid været alene med min mor, og aldrig fortalt min mor noget om hendes far. Mormor har heller aldrig været gift. Emnet har altid været tabu for min mormor. PÃ¥ min mors dÃ¥bsattest stÃ¥r hendes fars navn, men hun kender ham ikke. Hun mener dog, hun ved ved, hvem han er, og at han er gift og har børn. Arver min mor efter sin far pÃ¥ lige fod med hans evt. andre børn - og hvordan kan hun vide, om .  Svar Din mor har arveret efter sin far, hvis følgende 2 betingelser begge er opfyldt: Din morfars faderskab skal være anerkendt eller fastslÃ¥et, og

29. 834 Adoptivbørns arveret
<!DOCTYPE html> 834 Adoptivbørns arveret 834 Adoptivbørns arveret Ifølge arvelovens § 4 begrunder adoption samme senere eller har en ældre adoptionsbevilling fået tillagt nye retsvirkninger, er der sket et såkaldt fuldt familieskifte. Adoptivbarnet og dets livsarvinger får arveret efter adoptanterne og deres slægt år adoptivbarnet status som ægtefællernes fælles barn. Barnet mister dermed sin arveret efter sin biologiske fader og dennes slægt. I visse bevillinger udstedt i perioden 01.01.1957 til 01.10.1972 er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt. Disse bestemmelser er fortsat gyldige, men har ikke kunnet indsættes i adoptionsbevillinger efter den

30. 461 Ingen automatisk arveret
<!DOCTYPE html> Hvis du og din kæreste vælger at gifte jer, får I helt automatisk arveret efter hinanden. Men vælger du og din kæreste i stedet at leve papirløst sammen, får I ingen arveret efter hinanden - og det gælder, uanset om I når at bo sammen i 5, 10 eller 50 år. I det papirløse samliv kommer I kun til at arve hinandens værdier, hvis I selv sørger for det. Nemlig ved at oprette et testamente, hvori I begunstiger hinanden - og dermed giver hinanden arveret! Der vil aldrig være noget forgjort vigtigt (!), at du og din samlever sørger for at sikre jer selv og hinanden indbyrdes arveret i tide. Trafikuheldet kan ske i morgen, og bagefter er der måske ingen mulighed for at rette op på det manglende testamente

31. Breve: 800, Har jeg arveret efter min stedfar?
<!DOCTYPE html> Har jeg arveret efter min stedfar? Tak for en meget interessant web-side. Min "far", der er enkemand efter min mor, der døde i 1967, har 3 børn sammen med min mor, der havde mig, da de blev gift. Jeg er født i 1953. Vi fire børn gav arveafkald efter vores mor omkring 1981, så min "far" sidder ikke i uskiftet bo. Grunden til arveafkaldet var, at det ville give min "far" mulighed for at gifte sig igen med hans samleverske, som han stadig bor sammen med - de er ikke blevet gift. Jeg har følgende spørgsmål: 1. Kan jeg arve min ikke biologiske far, hvis han ;far", vil arveafgiften for mig blive væsentligt større, fordi vi ikke er beslægtede, selv om jeg har boet sammen med min "far", siden jeg var 2 år gammel? Svar: Du har ikke legal arveret efter din

32. b800-76.html
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har datter, som er bortadopteret i 1946, arveret efter sin moder? Har datter, som er bortadopteret i 1946, arveret efter sin moder? Det drejer sig om en pige, der er født i 1946. Hun blev straks efter fødslen bortadopteret, og er nu Australsk statsborger. Moderen bliver senere gift, men ikke med den biologiske far, og får i ægteskabet 3 børn. Den bortadopterede datter tager i ca. 1999 kontakt med moderen og hendes familie, kontakten bliver derefter opretholdt, via brevveksling. I feb.2003 dør moderen, og så vidt vi ved bliver datteren ikke omtalt i far). Vi er nu i tvivl om hun skulle have arvet efter moderens dødsfald, og hvad gør vi nu ? Svar: Datteren har bevaret sin arveret efter sin moder, da adoptionen er sket før

33. Breve: 800, Er mit arveafkald annulleret ?
testamentet. Kan jeg nu miste min arveret efter Deres opfattelse? Svar Der stilles ingen formkrav til afkald på ventende arv,. Et brev til arveladeren kan være tilstrækkeligt. Du har tilsyneladende ikke givet et udtrykkeligt arveafkald, men blot meddelt, at din far kunne slette dig af testamentet, og da han ikke har gjort dette, har du derfor ikke mistet din arveret. Din arveret er jo ikke baseret på testamentet, men på arvelovens almindelige regler om børns arveret efter deres forældre. Hvis dit brev skulle blive opfattet som et egentligt ubetinget arveafkald, gælder der den regel, at arveladeren formløst kan annullere arveafkaldet. Du må

34. 800 Arv og skifte
<!DOCTYPE html> 810 Når dødsfaldet er sket 860 Arveafkald og arveforskud 820 Valg af skifteform 870 Dødsgaver og ugyldige dispositioner 830 Arveret efter loven

35. Hvem har arveret efter min barnløse halvbror?
<!DOCTYPE html> Hvem har arveret efter min barnløse halvbror? Hvem har arveret efter min barnløse halvbror? Min bror og jeg er kun halv-brødre. Vores mor er gået bort og min brors far/ min stedfar er også gået bort. Vi har heller ingen bedsteforældre længere, der er kun mostre og onkler samt fætre og kusiner tilbage. Hvem arver og hvordan bliver arven fordelt. Svar: Hvis din bror dør ugift og barnløs, bliver det hans mor og hans far, der hver især arver halvdelen af hans værdier. Når hans mor og far er døde forinden, går de omtalte halvdele i stedet videre til morens og faderens øvrige børn. Hvis jeres fælles mor kun har to børn – dig og din

36. b800-200.html
<!DOCTYPE html> Har jeg arveret efter min stedmor, som har arvet 15/16 af boet efter min far? Har jeg arveret efter min stedmor, som har arvet 15/16 af boet efter min far? Min far var skilt fra min mor og gift igen. Han døde i 2009 og, da min far og nye kone havde lavet testamente, arvede jeg 1/16 del af boet og hans kone fik resten. Arver jeg hende, når hun engang dør?. PS: Jeg er enebarn men min fars nye kone har 1 barn fra tidl. ægteskab og 3 børnebørn. Svar: Du arver kun din stedmor, hvis dette er bestemt i deres fælles testamente, eller hun selv bestemmer dette i et testamente. Hvis hun ikke har oprettet testamente, tilfalder hele boet hendes livsarvinger. Dit eksempel viser, hvor skævt en formue bliver fordelt ved arv, når ægtefæ

37. Breve: 800, Er testamente oprettet i Danmark gyldigt i Frankrig?
de danske formkrav. Jeg går ud fra, at det danske testamente er oprettet for en notar i Danmark. Hvis du dør i Frankrig, skal fransk arveret i øvrigt finde anvendelse, f. eks. på spørgsmålet om tvangsarv, ægtefællens retsstilling osv, og selv om testamentet er formgyldigt, kan det jo indeholde bestemmelser, som er i strid med materiel fransk arveret. Jeg vil derfor råde dig til

38. Breve: 800, Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel? Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel? Min mors onkel etterlater ingen ektefelle og var også barnløs. Hans foreldre er døde og hans søsken (bortsett fra ei søster) er døde. Hans bo og formue skal derfor gjøres opp mellom hans gjenlevende søster og hans nieser og nevøer. Min mor er også død og var altså niese av den avdøde. Har jeg og mine søsken krav på den delen av arven som skulle tilfalt henne om hun levde . Da din mor er død, træder du og dine søskende i hendes sted og arver, hvad din moder skulle have arvet. I skulle derfor også have været indkaldt i skifteretten. Jeres arveret

39. Breve: 800, Er tvangsarven en sikker arv?
<!DOCTYPE html> Er tvangsarven en sikker arv? Vi kom til at tale om arveret i dag, og blev lidt uenige. Jeg har læst mig til, at børn er tvangsarvinger til deres forældre Hvis forældrene er skilt og den ene forældre er blevet gift igen og dør og måske ikke efterlader sig noget af værdi hverken penge eller papirer, hvad får børnene så? Svar Børnene er ganske rigtigt tvangsarvinger, men hvis den pågældende forælder ikke efterlader sig noget, får arvingerne ikke noget. Hvis den pågældende har giftet sig på ny, vil ægtefællen i øvrigt kunne udtage hele boet, hvis nettoformuen er på under 630.000 kr. (2009), og denne regel gælder, selv

40. Breve: 800, Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige? Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige? Mine spørgsmål går generelt på arveforhold mellem Sverige og Danmark samt konkret omkring min personlige arveret. Min mor døde for ca. 1 1/2 år siden i Sverige efter at have været gift der i mere end 20 år med samme ægtemand, som ikke er min far. Hun forblev dansk statsborger. I forbindelse med hendes død har jeg intet hørt fra de svenske myndigheder, ej heller omkring tilladelse til at hendes . Svar Da din mor ved sin død havde boet i Sverige i mere end 5 år, skal hendes bo deles efter svensk arveret - også selv om hun var dansk statsborger. Dette følger af art. 1, stk. 1 i den

41. b800-205.html
<!DOCTYPE html> Har et barn, som blev bortadopteret i 1969, bevaret arveretten efter mig? Har et barn, som blev bortadopteret i 1969, bevaret arveretten efter mig? Jeg har et barn udenfor ægteskab, som er født i 1966. Barnet blev bortadopteret i 1969 og min bidragspligt over for barnet bortfaldt. Mit spørgsmål? Skal dette barn arve mig? Svar: Arveretten efter barnets biologiske slægt er som hovedregel bortfaldet ved adoptionen I visse bevillinger udstedt i perioden 01.01.1957 til 01.10.1972 er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt. Disse bestemmelser er fortsat gyldige, men har ikke kunnet indsættes i adoptionsbevillinger efter den 01.10.1972. Du skal derfor have fat i adoptionsbevillingen for at finde ud af

42. Breve: 800, Har min far arveret efter min mor efter 25 års separation?
<!DOCTYPE html> Breve: 800, Har min far arveret efter min mor efter 25 Ã¥rs separation? Har min far arveret efter min mor efter 25 Ã¥rs separation? Vores moder har ikke levet sammen med vores fader i mere end 25 Ã¥r og de blev i 1990 separeret, men blev aldrig ordentligt skilt pÃ¥ papiret. De har ikke set hinanden i alle disse Ã¥r. Vores moder flyttede for 10 à separationen er imidlertid de samme som ved en skilsmisse. Formuefællesskabet er ophørt ved separationen, og jeg gÃ¥r ud fra, at fællesboet for længst er delt. Den indbyrdes arveret og retten til at sidde i ;¦lles økonomi omkring huset. Din moder har omvendt heller ikke arveret efter hverken din far eller efter samleveren. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

43. Breve: 800, Bør jeg give skifteafkald?
får arveret efter ham, bør der også oprettes et uigenkaldeligt testamente, der sikrer dig arveret efter hende, hvis hun bliver længstlevende. En anden mulighed kunne være, at din far skiftede med

44. Breve: 800, Arver min fars nye hustru, når der er fuldstændigt særeje?
;ndigt særeje betyder, at hun ikke får boslod på halvdelen af hans formue, således som hun ville få, hvis der var tale om skilsmissesæreje eller fælleseje, men hun har naturligvis sin arveret . Hun kan eventuelt give afkald på arv efter din far, og et sådant arveafkald kan gives allerede nu, hvis det er meningen, at hun ikke skal have arveret efter din far. Reglen om at en æ

45. 837 Ægtefællens arveret, når der er børn
<!DOCTYPE html> 837 Ægtefællens arveret, nÃ¥r der er børn 837 Ægtefællens arveret, nÃ¥r der er børn Efterlader du dig børn og andre livsarvinger, arver din ægtefælle 1/2 af din formue. Hvis din formue udelukkende er fuldstændigt særeje, skal din ægtefælle blot arve 1/2 af særejet. Hvis du og din ægtefælle udelukkende har fælleseje eller skilsmissesæreje, skal din ægtefælle først have sin halvdel af fællesejet som boslod og derefter arve 1/2 kan supplere sin legale arveret pÃ¥ 1/2  op til 730.000 kr. incl. boslod og legal arv og incl. eget særeje - ogsÃ¥ selv om børnene dermed ikke fÃ¥r deres tvangsarv. Ægtefæ

46. Er vor ægtepagt gyldig efter flytning til Sverige?
;gtepagt om særeje er dog gyldig i Sverige, hvis den er gyldigt oprettet i Danmark. Dør du i Sverige, skal boet således deles efter svensk arveret og svensk familieret, men jeg kan ikke se rettere, end at de svenske myndigheder som udgangspunkt henvendelse til en svensk advokat, da jeg naturligvis ikke kender ret meget til svensk familieformueret og svensk arveret. Det kan være fornuftigt også at få oprettet et testamente i Sverige Med venlig

47. b300-207.html
. Ovenstående bør stå i selve samværsresolutionen, da der ellers let kan opstå tvivl. Se denne afgørelse fra Tidsskrift for Familie- og Arveret: TFA 2005.530 VLK: Fogedretten i Nyk

48. Breve: 500, Gælder vort gensidige testamente efter separation?
<!DOCTYPE html> Breve: 500, Gælder vort gensidige testamente efter separation? Gælder vort gensidige testamente efter separation? Hej Jeg kan forstÃ¥, at gensidige testamenter normalt bortfalder ved separation. I vores tilfælde oprettede vi et sÃ¥dant testamente, før vi blev gift. Da vi blev gift lod, vi blot testamentet bestÃ¥, og nu er vi sÃ¥ separeret. Vi har intet foretaget os, og forestiller os egentlig, at vi fortsat vil arve hinanden; men det er vel ikke rigtigt? Svar: Nej, der er ikke rigtigt. Den almindelige arveret efter loven bortfalder ifølge arvelovens § 38 altid ved separation og skilsmisse. Gensidige testamenter mellem ægtefæller bortfalder normalt, men ikke altid ved separation og skilsmisse. Dette fremgÃ

49. b500-93.html
<!DOCTYPE html> Breve: 500, Kan min filippinske kæreste blive skilt i Danmark fra sin tyske mand? Kan min filippinske kæreste blive skilt i Danmark fra sin tyske mand? Kan en i Danmark boende filippinsk kvinde, gift med en tysk statsborger, blive skilt i Danmark? Min filippinske kæreste blev i 1993 gift med en tysk statsborger i  Filippinerne, men forholdet varede kun et Ã¥rs tid. Hun har nu gennem de sidste to Ã¥r forsøgt at fÃ¥ ægteskabet annulleret (skilsmisse anerkendes ikke i Filippinerne) ved en Filippinsk domstol, men sagen var endnu ikke afsluttet, da vi flyttede fra Filippinerne. Vi har boet sammen i snart 3 Ã¥r, og bor nu i Danmark, hvor hun har fÃ¥et opholdstilladelse, men grundet vores børn, arveret mm. ønsker vi at gifte os. Svar: Din kÃ

50. MÃ¥ min 90-Ã¥rige mor tage en bisidder med til generalforsamlingen?
<!DOCTYPE html> MÃ¥ min 90-Ã¥rige mor tage en bisidder med til generalforsamlingen? MÃ¥ min 90-Ã¥rige mor tage en bisidder med til generalforsamlingen? Min mor er 90 Ã¥r og ser og hører ikke sÃ¥ godt mere. Hun har en andelsbolig. Hun har ytret ønske om, at jeg møder op som bisidder sammen med hende bl.a. ved en kommende generalforsamling. Bestyrelsen pÃ¥peger sÃ¥ at iflg. andelslovene er det kun beboerne som har adgang.  I den kommende generalforsamling har bestyrelsen bl.a. stillet forslag om arveret o.lign. vedr. lejlighederne. Jeg mener ikke det kan være rigtigt at man pÃ¥ den mÃ¥de kan "rende" de ældre over ende. Svar: Det er gældende praksis, at ved generalforsamlinger har deltagerne ret til at møde

51. b800-107.html
havde været ophævet i 5 år. Den legale arveret mellem ægtefæller falder aldrig bort ved samlivsophævelse, uanset hvor mange år samlivsophævelsen måtte vare

52. 854 Omkostningerne?
udkastet med advokat med speciale i arveret og familieret. Prisen for advokatbistanden er 3.250 kr. inkl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat fÃ¥r 300 kr. i rabat, sÃ¥ prisen kun er 2.950 kr. incl. moms

53. Breve: 800, Kan skifteretten spore et bortadopteret barn?
arveret efter din biologiske slægt, medmindre adoptionen senere er blevet tillagt nye retsvirkninger, hvilket der ikke er noget der tyder på. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834

54. 414 Ti ulemper ved ikke at være gift
det kan skattemæssigt give jer problemer. Du og din samlever får ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, hvor mange år, I bor sammen. Du og din samlever , kan du med fordel læse emnerne under økonomi, dvs. 420-numrene, samt emnerne under arveret, dvs. 460-numrene.

55. 835 Forældrelinien
<!DOCTYPE html> 835 Forældrelinien 835 Forældrelinien Efterlader en arvelader sig hverken ægtefælle, børn eller andre livsarvinger, arver hans eller hendes forældre. Forældrene arver lige. Er den ene af forældrene død, træder dennes livsarvinger i hans sted. Er der ingen livsarvinger efter ham eller hende, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger alene. Som det fremgår, får dine arvinger i forældrelinien kun arveret efter dig, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller , til lige deling. Har din afdøde bror ingen børn eller andre livsarvinger, tilfalder alt, hvad du efterlader dig, din søster. Også dine halvsøskende har arveret efter dig. Efterlader du dig fx

56. Breve: 100, Kan vi få fælles forældremyndighed til mit særbarn?
biologiske fader, som fortsat skal betale børnebidrag og som fortsat har ret til samvær med barnet. Hvis I gennemførte en stedbarnsadoption, ville barnet miste sin arveret efter sin biologiske fader, som

57. b800-156.html
: Jeg er helt sikker pÃ¥, at din søster har bevaret sin arveret efter jeres afdøde morbror Man kan ifølge arveloven Â§ 42 give arveafkald over for arveladeren, og over

58. b800-157.html
: I må have misforstået jeres bankrådgiver eller også er denne ualmindeligt uvidende om elementær arveret Når I kun har fællesbørn, har den længstlevende ret til

59. Breve: 800, Bortfalder gensidigt testamente ved separation?
at tilbagekaldelsen for at være gyldig skal meddeles din stedfar. Dette bør ske i et anbefalet brev eller noteres af statsamtet i forbindelse med vilkÃ¥rsforhandlingen. Den indbyrdes arveret efter loven bortfalder under alle omstÃ

60. 836 Bedsteforældrelinien
ikke har arveret efter loven. Hvis du ønsker, at arven skal tilfalde dine fætre eller kusiner, skal du oprette testamente. Hvis du end ikke har arvinger efter bedsteforældrelinien, tilfalder arven statskassen

61. Hvordan sikrer jeg min børn arveret til min feriebolig i Tyrkiet?
<!DOCTYPE html> Hvordan sikrer jeg min børn arveret til min feriebolig i Tyrkiet? Hvordan sikrer jeg min børn arveret til min feriebolig i Tyrkiet? Jeg har som som sÃ¥ mange andre købt bolig i udlandet - Tyrkiet.  Jeg er 60+, fraskilt og har 2 sønner.  Jeg vil gerne vide, hvordan de kan sikres retten til denne bolig ved dødsfald.  Endvidere vil der være et indestÃ¥ende pÃ¥ en bankbog i en bank i Tyrkiet til dækning af løbende udgifter. Denne bog skal de ligeledes have adgang til ved dødsfald. Jeg har ladet mig fortæ arveret efter dig, vil jeg anbefale dig at oprette testamente. Der er flere løsninger til, hvad et sÃ¥dant testamente kan indeholde for at tilgodese dine ønsker, men det er min umiddelbare opfattelse, at testamentet skal bestemme

62. Breve: 800, Hvordan deles uskiftet bo med adoptivbarn og særbarn?
omfattet af adoptionsloven fra 1923, og det fremgår af § 13 i denne lov, at adoptivbarnet får arveret efter adoptanten som ægtebarn. Der kan dog være taget et såkaldt testationsforbehold, som medfører, at adoptivbarnet ikke er tvangsarving. Du oplyser ikke, om der er taget et sådant forbehold, men det spiller heller ingen rolle i den konkrete sag. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834 betale tillægsboafgift. GD er adoptivbarn efter SD, men da adoptionen medførte legal arveret, skal GD heller ikke betale tillægsboafgift. Dette fremgår af side 17 i bemærkningerne til boafgiftsloven fra 1995

63. Breve: 800, Hvem skal have afkastet af et obligationslegat?
;¸rer. Kan De oplyse os om, hvem afkastet tilhører? Svar: I bogen Arveret, 2. udg., 1991 side 228 antager Peter Vesterdorf, at der gælder en udfyldningsregel om, at renter og afkast af

64. 463 Bo- og tillægsboafgift
<!DOCTYPE html> 463 Bo- og tillægsboafgift 463 Bo- og tillægsboafgift Selv om du og din samlever sørger for at fÃ¥ arveret efter hinanden ved at oprette et testamente, kommer den længstlevende af jer ikke til at stÃ¥ sÃ¥ godt som den længstlevende af to ægtefæller. En enke eller enkemand fra et ægteskab skal slet ikke betale boafgift - og den efterlevende ægtefælle har sædvanligvis ret til at sidde i uskiftet bo med eventuelle fælles børn. Den længstlevende af jer fÃ¥r ingen af de sidstnævnte fordele, idet  afgiftsfriheden og retten til uskiftet bo udelukkende gælder for ægtefæller. Til gengæld slipper du som efterlevende

65. 855 Kan testamentet erklæres ugyldigt?
æret ugyldigt. Der skal rejses en indsigelse mod testamentet fra en person, som vil arve eller fÃ¥ sin arveret forøget, hvis testamentet erklæres ugyldigt. 

66. 863 Sådan giver du afkald på ventende arv
værge eller en fremtidsfuldmægtig.. Hvis du meddeler arveafkald på ventende arv, får dette afkald også virkning for dine livsarvinger, medmindre disses arveret er forbeholdt. Hvis du giver arveafkald

67. 445 Børnetestamente
I populært sagt to fluer med et smæk, idet I sikrer jer arveret efter hinanden, lige som I kan være et hundrede procent sikre på, at ønsket om barnets videre forsørgelse vil komme . Ønsker I tillige at få indbyrdes arveret efter hinanden, kan I bestille et notartestamente med indbygget børnetestamente. Dette dokument kan I eventuelt læse mere om under emne nr. 245

68. 462 Gensidigt testamente
<!DOCTYPE html> Ønsker du og din samlever at få arveret efter hinanden, kan det kun gøres på een måde. Nemlig ved at I begunstiger hinanden i et testamente! Rent juridisk er der intet til hinder for, at I hver især opretter et testamente, men det er ulige lettere at oprette et sammen, dvs. et såkaldt gensidigt testamente. I kan vælge mellem to testaments-typer. Nemlig: Enten det såkaldte vidnetestamente, hvor to voksne - og myndige personer - sætter deres personlige underskrifter i forbindelse med en særlig på kraft d. 01.01.2008, giver ugifte samlevende mulighed for i testamente at bestemme, at de samlevende skal have indbyrdes arveret som om de var ægtefæller, og dette kaldes et udvidet samlevertestamente

69. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - n
<!DOCTYPE html> 195 Ordliste over juridiske fagudtryk n nasciturus ufødt barn. Kan have arveret, jf. arvelovens § 94, stk. 1, hvorefter arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er avlet forinden og senere bliver levende født. Nationalbankens udlånsrente Den rente, som anvendes som grundlag for forhalingsrente efter renteloven. Udgør fra d. 01.07.2021 -0,35% p. a. og hertil skal lægges 8,0% p. a., således at forhalingsrenten fra d. 01.07.2021 udgør 7,65% p.a. naturalisation

70. Arveloven
Kapitel 1: Slægtninges arveret, §§ 1-5 Kapitel 2: Ægtefælles arveret, §§ 6-7 b Kapitel 3: Uskiftet bo med livsarvinger, §§ 8-24 arv samt arveforskud, §§ 30-35 Kapitel 7: Udelukkelse og bortfald af arveret, §§ 36-38 Kapitel 8: Oprettelse af testamente, §§ 39-45 ;§ 71 Kapitel 15: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v., §§ 72-81 Kapitel 1: Slægtninges arveret § 1. En arveretlige stilling som virkeligt slægtskab, medmindre andet følger af reglerne i adoptionslovgivningen. § 5. Arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er avlet forinden

71. 851 Bør du oprette testamente?
;¥ MinAdvokat.dk Du vil fÃ¥ langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med en advokat med speciale i arveret og familieret. Prisen for advokatbistanden er 3.250 kr. inkl. moms. Du fÃ¥ ønsker, at arven skal være særeje 1. Lever du papirløst, bør du oprette testamente til fordel for din samlever, da der ellers slet ikke er arveret mellem jer ;¸se, men denne regel betyder ikke, at der automatisk opstÃ¥r arveret efter mere end 2 Ã¥rs samliv. Arveretten kan kun opstÃ¥ i kraft af et testamente. Vi har pÃ¥ denne linies formularservice udarbejdet fem formularer til

72. Breve: 400, Bør vi købe hus i sameje ?
gensidig arveret mellem jer, kan I evt. oprette et gensidigt testamente. Her på linien kan du læse mere herom under formularservice på emne nr. 244. Har I børn, skal du gå ind på emne nr. 245

73. 411 Pas på!
;re klar over følgende: Du og din samlever får ingen arveret efter hinanden, medmindre I selv sørger for det. I får heller ingen f

74. 551 Forskellen mellem separation og skilsmisse
;gteskab med hinanden. I den situation skal I oprette ny ægtepagt. Skulle den ene af jer dø i separationstiden, er der ikke indbyrdes arveret mellem jer, og den længstlevende kan fx

75. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - c
. commorientes hvis 2 personer, der har arveret efter hinanden, afgÃ¥r ved døden, uden at det vides, hvem af dem, der er dÃ

76. 517 Skal du giftes med en udlænding?
<!DOCTYPE html> 517 Skal du giftes med en udlænding? 517 Skal du giftes med en udlænding ? 1. Kan din ægtefælle få opholdstilladelse i Danmark? 2. Vielsesreglerne 3. Hvilket lands formueordning? 4. Børnenes statsborgerskab 5. Ægteskabssag i Danmark 6. Arveret å betryggende, set med danske øjne. Bodelingen skal derimod ske efter udenlandsk ret, også selv om sagen afgøres i Danmark. 6. Arveret gift i England og har boet der i de første år af ægteskabet. Derefter er I efter nogle år i Danmark flyttet til Sydfrankrig, hvor din ægtefælle pludselig dør. Din arveret som ægtef

77. 511 Skal vi gifte os?
;rmere ind på i alt 6 fordele for den længstlevende, hvis den ene af jer skulle dø: I får fra vielsen automatisk indbyrdes arveret. Har I ingen børn, arver den là ællesformue, medens resten kan tillægges ægtefællen ved testamente. Du kan læse mere om ægtefællers arveret på emne nr. 837 og emne

78. 140 Lidt om Danmarks Familieadvokat
juni 1993 til juni 1999 været medlem af Advokatrådets Fagudvalg vedrørende person- familie- og arveret. Han har på eget forlag Themis udgivet bøgerne Familieretssynopsis, Generationsskiftesynopsis, Kompendium om skiftereformen og Boafgiftsloven med

79. 861 Fordele og ulemper ved arveafkald
<!DOCTYPE html> Arveloven indeholder nogle regler om afkald på ventende arv, dvs. arveafkald som gives, medens arveladeren endnu lever. Er arveladeren død, kan der også gives arveafkald på den faldne arv. Dette emne angår fordele og ulemper ved både afkald på ventende og på falden arv. Ulempen ved arveafkald giver sig selv. Ved at give arveafkald fraskriver du dig din arveret for tid og evighed, og arveafkald bør derfor kun gives efter nøje overvejelser og når der foreligger specielle grunde hertil. Jeg vil på dette emne komme ind på tre forskellige tilfælde, hvor det kan være fornuftigt at give arveafkald: Afkald på grund af insolvens, afkald for at spare boafgift og afkald mod vederlag som alternativ til et skifte

80. 882 Hvordan beregnes boafgiften?
mistet deres legale arveret. Arveladerens stedbørn og disse afkom. Arveladers plejebørn, der har haft bopæl hos arveladeren i en sammenhÃ

81. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk -l
<!DOCTYPE html> 195 Ordliste over juridiske fagudtryk l lapsus fejl lavværgemål en særlig form for værgemål, som fra d. 01.01.1997 er afskaffet og erstattet af samværgemål leasing udlejning fortrinsvis af driftsmidler legale arvinger personer, som har arveret i henhold til loven. Modsat testamentsarvinger legalisere

82. Et samliv med økonomiske tømmermænd.
! Hvis du gifter dig, får du og din ægtefælle blandt andet: Indbyrdes arveret, dvs. I står til at arve en del af eller alle hinandens væ

83. 413 Syv fordele ved at leve papirløst
;kaldt papirløst forhold, bør du som et absolut minimum overveje: 1) Om du og din samlever skal eje de ting, I køber, i fællesskab? 2) Samt om I skal have arveret efter

84. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - m
børn, som er døde, medens den længstlevende af forældrene sad i uskiftet bo. Har ikke arveret, hvis førstafdøde er død efter 1963-arvelovens ikrafttræ

85. 453 Indsættelse i pensionsordninger m.v.
: Dokument til begunstigelse af samlever i ratepensioner og rateforsikringer C: Dokument til begunstigelse af samlever i ulykkes- og livsforsikringer uden fradragsret Ønsker I at vide, hvordan I som papirløse sikrer hinanden arveret, kan I l

86. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - t
kreditorerne tvangsarv den arveret, som ikke kan fratages den pågældende

87. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - b
formodet fader til et barn født uden for ægteskab før d. 01.01.1960. Skulle betale børnebidrag, men barnet har ikke arveret efter faderen

88. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - k
. 01.01.1938 kan fÃ¥ arveret efter faderen, hvis han har lyst barnet i kuld og køn, jf. DL 5-2-70. kumulation sammenlÃ

89. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - a
. Stk. 4. Den fradømte arveret kan helt eller delvis tilbagegives den dømte ved testamente. En fradømt ret til at fÃ¥ forsikringssummer, pensioner og andre ydelser mv

90. 130 Nyheder
regler i arveloven 26.05.2007 Morgenavisen Jyllandsposten bringer i dag på forsiden en artikel med titlen: Ugifte samlevende uden arveret. Op bestemmelse om, at de samlevende skal have indbyrdes arveret som om de var ægtefæller. Formularen vil forbedre den længstlevendes retsstilling, hvis den ene dør efter en ny arvelovs ikrafttræden, som forventes at blive d. 01.01.2008. Den