Søg

Søg - og du skal finde. 
Her kan du søge i over 3.000 emner, breve og lovtekster. 

Indtast søgeord:
 


Fandt 93 emner

1. 460 Arveret
461 Ingen automatisk arveret 462 Gensidigt testamente 463 Bo- og tillægsboafgift 464 Arveforskud

2. Breve: 800, Har mine 2 bortadopterede børn arveret efter mig?
Har mine to bortadopterede børn arveret efter mig? Jeg har 2 børn, født i 1964 og 1967, som i 1987 blev bortadopteret til børnenes stedfader. Har disse børn fortsat arveret efter mig, og kan denne arveret i givet fald minimeres?  Svar De bortadopterede børn har ikke arveret efter deres biologiske fader og dennes slægt. Du kan læse mere om adoptivbørn arveret på emne nr. 834. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

3. 830 Arveret efter loven
831 Hvem er tvangsarvinger? 836 Bedsteforældrelinien 832 Børns arveret 837 Ægtefællens arveret, når der er børn 833 Specielt om børn uden for ægteskab 838 Barnløse ægtefæller 834 Adoptivbørns arveret 839 Statskassen som arving? 835 Forældrelinien Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov    Hvem er dine arvinger?   (internetprogram, der ud fra dine oplysninger fortæller, hvem der helt præcist arver dig efter arvelovens regler)

4. Breve: 800, Har jeg arveret efter min far?
Har jeg arveret efter min far? Hvilken arveret har man, hvis man aldrig har kendt sin biologiske far og aldrig er blevet adopteret. Jeg ved, hvem min biologiske far er, og han er bekendt med min eksistens, men ønsker ikke kontakt. Svar: Hvis du er født efter d. 01.01.1938 og faderskabet er fastslået eller anerkendt, har du arveret efter din fader. Du er endda tvangsarving, dvs. at din arveret ved testamente kun kan beskæres til 25% af din arvelod efter arveloven. Hvis din tvangsarv er større end 1.040.000 kr., kan tvangsarven dog ved testamente være begrænset til dette beløb. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

5. Har vi bevaret den indbyrdes arveret i separationstiden?
Det drejer sig om, at min mand og jeg er blevet separeret.  Vi mener helt bestemt at have forstået, at vi i tilfælde af den enes dødsfald inden for separationsperioden arver den anden. Det kan oplyses, at vi har en søn på 24 år. Svar: Jeres indbyrdes arveret er bortfaldet ved separationen. Dette fremgår af arvelovens § 49, stk. 1 § 49: Ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

6. Har min hustru arveret efter min mor?
Er der arveret for min hustru, såfremt jeg dør før min mor, af den formue min mor har, når hun dør, og i givet fald hvor mange %, eller går arven til mine børn? Svar: Din hustru har ikke arveret efter din mor, medmindre hun har betænkt sin svigerdatter i et testamente Hvis du dør før din mor, går din arvelod videre til dine børn, og ikke til din hustru. Dette gælder, selv om din hustru sidder i uskiftet bo. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

7. Breve: 800, Har jeg arveret efter min far efter norsk eller dansk ret?
Har jeg arveret efter min far efter norsk eller dansk ret? Jeg har et spørgsmål som jeg har gået og tumlet med gennem nogle år, nemlig hvordan min juridiske situation er i forhold til min udenlandske far ( norsk ). Jeg er født i 1956 uden for ægteskabet af dansk mor. Min far har vedgået faderskabet. Spørgsmålet er i sin enkelthed, om jeg har arveret i henhold til dansk og norsk lovgivning ? Svar Hvis din norske far ved sin død har domicil (fast bopæl) i Norge, skal din arveret efter ham bedømmes efter norsk ret. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

8. Har jeg arveret efter min afdøde mors farbror?
Kan ikke vise udsnit af søgeresultatet

9. Har vi arveret efter vores ikke biologiske farfar?
Jeg er interesseret i at vide, om min bror og jeg er arveberettigede efter vores farfar, som ikke er vores biologiske farfar.  Vores fars biologiske far døde, da vores far var 2 år, hans biologiske mor giftede sig senere med ham, der blev vores (ikke biologiske) farfar, og i 1950 adopterede vores (ikke biologiske) farfar vores biologiske far.  Vores farmor lever ikke mere og heller ikke vores far, som var i 1942. Svar: I har arveret efter jeres farfar, da ikke blot jeres far, mens også hans livsarvinger, har arveret efter adoptanten, når adoptionsbevillingen er udstedt efter d. 01.04.1923. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg

10. Breve: 800, Har jeg arveret efter min adoptivfaders søster?
Har jeg arveret efter min adoptivfaders søster? Min nu afdøde faster ønske var, at jeg skulle arve efter hende. Da jeg er enearving, mente vi ikke, at det var nødvendigt at skrive testamente. Men nu efter hendes død er jeg blevet oplyst om, at jeg som adoptivdatter af hendes afdøde bror ikke har arveret. Jeg er født og adopteret i 1950.  Er det korrekt? Svar Det er korrekt, at du ikke har arveret efter din adoptivfaders søster, medmindre adoptionen er blevet tillagt nye retsvirkninger efter d. 01.01.1957, hvilket du bør undersøge i Civilretdirektoratet. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

11. b800-199.html
Bortfalder vor indbyrdes arveret, når vi har ansøgt om separation, men fortsat bor sammen? Bortfalder vor indbyrdes arveret, når vi har ansøgt om separation, men fortsat bor sammen? Min mand og jeg har indsendt separationspapirer til statsamtet. Vi bor stadig sammen, da jeg skal finde mig noget at bo i inden jeg kan flytte. Er vi stadig gift mht. at arve hinanden i perioden fra papirerne er indsendt og til jeg flytter fra adressen? Svar: Jeres indbyrdes arveret bortfalder den dag, separationsbevillingen er udstedt af statsforvaltningen. Det er uden betydning, om du inden da er flyttet fra adressen. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

12. b800-136.htm
Har barn født i 1957 arveret efter mig, når vi er to, der har betalt børnebidrag? Har barn født i 1957 arveret efter mig, når vi er to, der har betalt børnebidrag? Jeg blev sammen med en anden idømt bidragspligt til et barn født i marts 1957. Bidragspligten varede til barnet var fyldt 18 år. Spørgsmålet er så; - er barnet arveberettiget, når vi er 2, der har betalt bidrag?  Jeg fik i sin tid at vide, at da barnet var et såkaldt fondsbarn, p.g.a 2 bidragsydere, var det ikke arveberettiget, - passer det? Svar: Barnet har ikke arveret efter dig, da du kun er dømt til at være bidragspligtig - og ikke som fader, og du har omvendt ikke arveret efter barnet. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

13. Breve: 800, Har min bortadopterede fætter arveret efter min mormor?
Har min bortadopterede fætter arveret efter min mormor? Jeg har følgende spørgsmål fra min mor. Min mormor havde en søn, som nu er død. Han efterlod 2 børn, en pige og en dreng. Drengen blev bortadopteret til sin mor og hendes ny mand efter en skilsmisse. Spørgsmålet er nu. Hvem er arveberettiget efter mormor. Hvis intet er skrevet i testamentet, hvor meget får min mor, og hvad skal pigen og evt. drengen arve?? ( Her tænkes på procentdel af evt. formue). Svar: Halvdelen af din mormors formue vil tilfalde hendes datter, dvs. din mor Den anden halvdel vil tilfalde hendes afdøde søns livsarvinger, dvs. enten din kusine alene eller din kusine og din fætter til deling med 1/4 til hver. Fætteren har normalt bevaret sin arveret, hvis han er bortadopteret før d. 01.01.1957 og omvendt mistet sin arveret, hvis adoptionen er sket senere. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

14. 400 Papirløst samliv
410 Pas på! 450 Forsikringer og pensioner 420 Økonomi 460 Arveret 430 Boligen 470 Opløsning

15. b800-123.html
Breve: Har jeg arveret efter min biologiske moder, når jeg er bortadopteret i 1954? Har jeg arveret efter min biologiske moder, når jeg er bortadopteret i 1954? Jeg er adopteret den 24 maj 1954 betyder ovenstående for min situation ? Svar: Da du er bortadopteret ved bevilling udstedt før d. 01.01.1957, havde du oprindeligt bevaret din arveret efter dine biologiske forældre. Dette er imidlertid ændret ved påtegningen bag på adoptionbevillingen, som indebærer, at du har samme arveretlige retsstilling som børn, der er bortadopteret efter d. 01.01.1957, og det betyder, at du har mistet din arveret efter dine biologiske forældre og din biologiske slægt. Nu har du udelukkende arveret efter adoptanterne og disses slægt. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

16. 833 Specielt om børn uden for ægteskab
et Som udgangspunkt spiller det ingen rolle for et barns arveret, om det et ægtebarn eller et barn født uden for ægteskab. Der gælder dog den vigtige undtagelse, at børn født uden for ægteskab før d. 01.01.1938 i de fleste tilfælde ikke har arveret efter faderen og faderens slægt, medmindre faderen senere har giftet sig med moderen. Selv om forældrene ikke senere har giftet sig med hinanden, kan der være arveret efter faderen og dennes slægt som bidragspligtig, men således at ingen er blevet udlagt som egentlig fader. Barnet har i disse tilfælde ikke arveret efter den bidragspligtige eller dennes slægt. Er barnet født efter d. 01.01.1961, har barnet altid arveret også efter faderen, forudsat at faderskabet er anerkendt eller fastslået. Hvis moderen ikke har villet eller kunnet oplyse faderens navn og faderskabet derfor ikke er fastslået, har barnet ingen arveret efter faderen, og det gælder også selv om moderen godt et klar over, hvem der er faderen

17. Breve: 400, Hvordan får min samlever arveret ?
Hvordan får min samlever arveret ? Jeg bor papirløst med en pige (og vores fælles datter), jeg ønsker at sikre, at hun og min datter arver alt mit, hvis jeg dør. Hvordan sikrer jeg dette? Lars L. Svar Da I ikke er gift, har I ikke indbyrdes arveret. Hvis du dør først, arver dine livsarvinger (din datter) alt, hvad du efterlader dig. Du kan ved et testamente testere 3/4 af din formue til din samlever. Den sidste 1/4 skal tilfalde dine livsarvinger som tvangsarv. Hvis I opretter et udvidet samlevertestamente, kan I testere 7/8 til den længstlevende. Du kan på denne linie læse mere om den arveretlige stilling på emnerne 461 og 462. Vi har som led i denne liniens formularservice udarbejdet en formular til et gensidigt testamente mellem samlevende med børn. Det kan du læse mere om på emne nr. 245. Testamentet koster kr. 300 incl. moms og forsendelse. Med venlig hilsen

18. Breve: Har jeg arveret efter min farmor, når min far er død?
Har jeg arveret efter min farmor, når min far er død? Min farmor har 3 børn, heraf min far, som desværre er død. Når hun så engang sover ind, er det så kun de 2 andre børn der arver, og min fars del faldet væk, eller ? Svar Din afdøde fars andel på 1/3 af boet efter din farmor tilfalder din fars livsarvinger til lige deling. Har du f. eks. en broder, skal du og din broder hver arve 1/6 af boet efter din farmor. Hvis din far ikke havde haft livsarvinger, ville hans andel tilfalde din farmors øvrige børn. Du kan læse mere om børns arveret på emne nr. 832. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

19. Får plejebørn arveret efter 5 år i pleje?
Jeg har hørt, at hvis man har været plejebarn i over 5 år, så er man berettiget til at arve efter sine plejeforældre ? Er det rigtigt? Svar: Nej, det er ikke rigtigt. Plejebørn har ikke legal arveret efter plejeforældrene, uanset hvor længe plejeforholdet har varet. Plejeforældrene skal derfor oprette testamente, hvis de ønsker at gøre plejebarnet til arving Plejebarnet kan slippe med den lave boafgift på 15%, hvis det har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg

20. Har et ufødt barn arveret?
Kan ikke vise udsnit af søgeresultatet

21. Breve: 800, Har svigersøn arveret?
Har svigersøn arveret? Min bedstemors eneste barn (min mor) er død og min far har mødt en anden, hvilket nu gør at min bedstemor ikke ønsker, at min far skal arve. Min bedstemor ønsker i den forbindelse, at min far skal give afkald på arv. Er det nødvendigt eller er min far slet ikke arveberettiget? Svar: Din far arver ikke sin svigermor. Når din mor er død, går arven efter din bedstemor videre til din mors livsarvinger. Det er ikke nødvendigt, at din bedstemor opretter testamente herom, og din far behøver heller ikke give arveafkald. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

22. 834 Adoptivbørns arveret
eller senere eller har en ældre adoptionsbevilling fået tillagt nye retsvirkninger, er der sket et såkaldt fuldt familieskifte. Adoptivbarnet og dets livsarvinger får arveret efter adoptanterne og deres slægt - ganske efter samme regler som biologiske børn, og de arveretlige relationer til adoptivbarnets biologiske slægt er bortfaldet. Ved de såkaldte stedbarnsadoptioner, hvor f.eks. en mand adopterer sin hustrus barn, får adoptivbarnet status som ægtefællernes fælles barn. Barnet mister dermed sin arveret efter sin biologiske fader og dennes slægt. I visse bevillinger udstedt i perioden 01.01.1957 til 01.10.1972 er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt. Disse bestemmelser er livsarvinger bevarer de arveretlige relationer til den biologiske slægt - også selv om der slet ikke har været nogen form for kontakt til de pågældende. Adoptivbarnet og dets livsarvinger får dog i disse tilfælde også arveret efter adoptanterne, men ikke efter

23. 461 Ingen automatisk arveret
Hvis du og din kæreste vælger at gifte jer, får I helt automatisk arveret efter hinanden. Men vælger du og din kæreste i stedet at leve papirløst sammen, får I ingen arveret efter hinanden - og det gælder, uanset om I når at bo sammen i 5, 10 eller 50 år. I det papirløse samliv kommer I kun til at arve hinandens værdier, hvis I selv sørger for det. Nemlig ved at oprette et testamente, hvori I begunstiger hinanden - og dermed giver hinanden arveret! Der vil aldrig være noget forgjort ved at oprette et sådant gensidigt testamente, for I kan hver især - og på et hvilket som helst tidspunkt - tilbagekalde eller ændre det. Til gengæld kan der opstå store økonomiske problemer for den af jer, der lever jer selv og hinanden indbyrdes arveret i tide. Trafikuheldet kan ske i morgen, og bagefter er der måske ingen mulighed for at rette op på det manglende testamente! Især er det vigtigt, at I opretter et gensidigt testamente efter to års samliv på en fælles

24. 832 Børns arveret
, tilfalder arvelodden dine øvrige to børn, som herefter hver arver halvdelen. Det afdøde barns eventuelle ægtefælle, dvs. din svigersøn eller svigerdatter arver ikke det afdøde barns lod. Stedbørn har heller ikke arveret efter loven og det samme gælder plejebørn. Ønsker du, at dine svigerbørn, stedbørn eller plejebørn skal have arveret efter dig, skal du oprette testamente. Det samme gælder, hvis du ikke ønsker, at børnene skal arve lige meget. Du kan ikke gøre dine børn og andre livsarvinger arveløse ved testamente. 25% af deres arvelod er nemlig tvangsarv. Det kan du læse mere om på emne nr. 831. Reglerne om børns arveret gælder både børn født i og uden for ægteskab. Der er dog på visse punkter særlige regler vedrørende børn født uden for ægteskab og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 833. Adoptivbørn har arveret efter samme regler som biologiske børn, men også her gælder der andre regler, hvis adoptionsbevillingen er udstedt før d. 01.01.1957. Det kan læse mere

25. Har min far arveret efter mig, når vi kun har haft sporadisk kontakt?
Kan ikke vise udsnit af søgeresultatet

26. 141 Advokaterne Sankt Knuds Torv
Advokaterne Sankt Knuds Torv har kontor på adressen Ryesgade 31, 8000 Århus C. Firmaet beskæftiger i alt 20 personer, heraf 13 jurister, hvis hovedbeskæftigelse - foruden almindelig praksis - ligger inden for nedennævnte områder: Jørgen U. Grønborg, advokat (H) familie- og arveret, dødsbobehandling Anders Kirk, advokat (H) erhvervsret, selskabsret, insolvensret Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H) strafferet Annette Fløe, advokat familieret, lejeret, alm. retssager Ulrik Grønborg, advokat (L) familieret, arveret, immaterialret, IT-ret

27. Kan man blive enke under separationen
? Hej brevkasse.   Hvis en mand dør under separation fra sin hustru, hvad bliver hendes ægteskabelige status ? Er hun enke eller fraskilt ?  Svar: Hun er enke, da hun aldrig nåede at blive skilt. Enken har imidlertid ikke arveret ifølge loven og hun kan ikke sidde i uskiftet bo eller gøre de øvrige skiftefordele gældende.   Med venlig hilsen   Jørgen U. Grønborg

28. 800 Arv og skifte
810 Når dødsfaldet er sket 860 Arveafkald og arveforskud 820 Valg af skifteform 870 Dødsgaver og ugyldige dispositioner 830 Arveret

29. Breve: 800, Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster.
Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster. Min far, der er enkemand og sidder i uskiftet bo efter min mor, der døde for 1½ år siden, har en datter fra 1. ægteskab. Hun er adopteret af sin stedfader før 1957. Civilretsdirektoratet har oplyst, at hans datter stadig har arveret efter ham. Jeg er det eneste fællesbarn af min far og afdøde mor. Hvordan beregnes min arv efter min moder? Svar: Hvis din far sidder i uskiftet bo til sin død, skal boet først deles op i to halvdele - din mors boslod og din fars boslod. Din mors boslod tilfalder hendes livsarvinger, dvs. dig Din fars boslod tilfalder hans livsarvinger, dvs. dig og din halvsøster, som jo har bevaret sin arveret, da adoptionen er sket før d. 01.10.1957 og ikke er tillagt nye retsvirkninger. Din far kan ved testamente beskære din halvsøsters arveret til tvangsarven på 25% af den legale arvelod, således at hun kun arver 1/16 af det uskiftede bo, mens du arver resten

30. Breve: 800, Har min kone arveret efter sin stedfar?
Har min kone arveret efter sin stedfar? Min kones stedfar er afgået ved døden som længstlevende. Da min kones biologiske mor døde for 3 år siden, skrev min hustru som eneste arving under på, at stedfaderen kunne sidde i uskiftet bo. Er hun nu eneste arving efter ham eller skal hun dele boet med stedfaderens niecer, som er de eneste arvinger på hans side? Hvilken skifteform skal min kone vælge, - også under hensyn til, hvis stedfaderens niecer giver afkald på arven? Svar: Det uskiftede bo skal deles således: Den ene halvdel skal tilfalde din kone, som er den eneste livsarving efter moderen. Den anden halvdel skal tilfalde stedfaderens niecer. Hvis stedfaderen slet ikke efterlod sig legale arvinger, vil din kone have arveret efter stedfaderen. Du kan på vore emner om dødsboer læse en masse om valget af skifteform. Langt de fleste vælger privat skifte, som du læse mere

31. b800-76.html
Breve: 800, Har datter, som er bortadopteret i 1946, arveret efter sin moder? Har datter, som er bortadopteret i 1946, arveret efter sin moder? Det drejer sig om en pige, der er født i 1946. Hun blev straks efter fødslen bortadopteret, og er nu Australsk statsborger. Moderen bliver senere gift, men ikke med den biologiske far, og får i ægteskabet 3 børn. Den bortadopterede datter tager i ca. 1999 kontakt med moderen og hendes familie, kontakten bliver derefter opretholdt, via brevveksling. I feb.2003 dør moderen, og så vidt vi ved bliver datteren ikke omtalt i skifteretten. Ægtefællen bliver siddende i uskiftet bo. Datteren bliver underrettet om dødsfaldet og kontakten til familien fortsætter. I nov. 2008 dør ægtefællen (de 3 børns far). Vi er nu i tvivl om hun skulle have arvet efter moderens dødsfald, og hvad gør vi nu ? Svar: Datteren har bevaret sin arveret efter sin moder, da adoptionen er sket før d. 01.01.1957

32. Breve: 800, Har min mor arveret efter min morfar?
Har min mor arveret efter min morfar? Min mor har aldrig kendt sin far. Min mormor, der nu er over 80 år, har altid været alene med min mor, og aldrig fortalt min mor noget om hendes far. Mormor har heller aldrig været gift. Emnet har altid været tabu for min mormor. På min mors dåbsattest står hendes fars navn, men hun kender ham ikke. Hun mener dog, hun ved ved, hvem han er, og at han er gift og har børn. Arver min mor efter sin far på lige fod med hans evt. andre børn - og hvordan kan hun vide, om han er død? Jeg vil være meget taknemmelig for et svar på disse spøgsmål, som måske vil lette lidt på den uvished, min mor har båret på gennem livet.  Svar Din mor har arveret efter sin far, hvis følgende 2 betingelser begge er opfyldt: Din morfars faderskab skal være anerkendt eller fastslået, og Din mor skal være født efter d. 31.12.1937

33. Breve: 800, Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel?
Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel? Min mors onkel etterlater ingen ektefelle og var også barnløs. Hans foreldre er døde og hans søsken (bortsett fra ei søster) er døde. Hans bo og formue skal derfor gjøres opp mellom hans gjenlevende søster og hans nieser og nevøer. Min mor er også død og var altså niese av den avdøde. Har jeg og mine søsken krav på den delen av arven som skulle tilfalt henne om hun levde? Jeg har studert arveloven og kan ikke finne noen grunn til, at vi ikke skulle arve hennes del. Jeg legger da Arvenlovens Kapittel 1, § 2, samt din skissering av arv etter foreldrelinjen til grunn. Min avdøde mors søsken er innkalt som arveberettigede, skulle ikke også vi vært innkalt enig med dig i, at advokatens udsagn ikke er rigtigt. Da din mor er død, træder du og dine søskende i hendes sted og arver, hvad din moder skulle have arvet. I skulle derfor også have været indkaldt i skifteretten. Jeres arveret følger af arvelovens § 2 om

34. Breve: 800, Har jeg arveret efter min stedfar?
Har jeg arveret efter min stedfar? Tak for en meget interessant web-side. Min "far", der er enkemand efter min mor, der døde i 1967, har 3 børn sammen med min mor, der havde mig, da de blev gift. Jeg er født i 1953. Vi fire børn gav arveafkald efter vores mor omkring 1981, så min "far" sidder ikke i uskiftet bo. Grunden til arveafkaldet var, at det ville give min "far" mulighed for at gifte sig igen med hans samleverske, som han stadig bor sammen med - de er ikke blevet gift. Jeg har følgende spørgsmål: 1. Kan jeg arve min ikke biologiske far, hvis han ikke har skrevet testamente? 2. Kan jeg arve min ikke biologiske far, hvis han har skrevet ;, siden jeg var 2 år gammel? Svar: Du har ikke legal arveret efter din stedfar, men du kan blive arving på lige fod med dine 3 halvsøskende, hvis din stedfar opretter et testamente herom. Din stedfar bør søge advokatbistand til at få oprettet

35. Breve: 300, Kan min samlever gennem 10 år adoptere min datter?
Kan min samlever gennem 10 år adoptere min datter? Min datter er 11 år og har ingen kontakt med sin far. Jeg lever sammen med en anden mand og har gjort det siden hun var 1 år. Vi er ikke gift. Kan han adoptere hende, når vi ikke er gift? SVAR: Svaret er desværre nej. I skal være gift for, at din nye mand kan adoptere din datter. I burde nok gifte jer - ikke blot på grund af adoptionen, men også for at sikre hinanden indbyrdes arveret osv. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

36. Breve: 800, Er mit arveafkald annulleret ?
annullerede dette, selv om min far ikke rettede testamentet. Kan jeg nu miste min arveret efter Deres opfattelse? Svar Der stilles ingen formkrav til afkald på ventende arv,. Et brev til arveladeren kan være tilstrækkeligt. Du har tilsyneladende ikke givet et udtrykkeligt arveafkald, men blot meddelt, at din far kunne slette dig af testamentet, og da han ikke har gjort dette, har du derfor ikke mistet din arveret. Din arveret er jo ikke baseret på testamentet, men på arvelovens almindelige regler om børns arveret efter

37. Breve: 800, Har min far arveret efter min mor efter 25 års separation?
Har min far arveret efter min mor efter 25 års separation? Vores moder har ikke levet sammen med vores fader i mere end 25 år og de blev dengang separeret, men blev aldrig ordentligt skilt på papiret. De har ikke set hinanden i alle disse år. Vores moder flyttede for 10 år sammen med en anden mand og de har ikke taget skridt til at blive gift. Moder afviser al snak om dette, da det blot vil give hende nye problemer i forhold til fader. Da skilsmisse. Langt de fleste retsvirkninger af separationen er imidlertid de samme som ved en skilsmisse. Formuefællesskabet er ophørt ved separationen, og jeg går ud fra, at fællesboet for længst er delt. Den indbyrdes arveret og retten til at sidde i uskiftet . Din moder har omvendt heller ikke arveret efter hverken din far eller efter samleveren. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

38. Hvem har arveret efter min barnløse halvbror?
Kan ikke vise udsnit af søgeresultatet

39. b800-200.html
Har jeg arveret efter min stedmor, som har arvet 15/16 af boet efter min far? Har jeg arveret efter min stedmor, som har arvet 15/16 af boet efter min far? Min far var skilt fra min mor og gift igen. Han døde i 2009 og, da min far og nye kone havde lavet testamente, arvede jeg 1/16 del af boet og hans kone fik resten. Arver jeg hende, når hun engang dør?. PS: Jeg er enebarn men min fars nye kone har 1 barn fra tidl. ægteskab og 3 børnebørn. Svar: Du arver kun din stedmor, hvis dette er bestemt i deres fælles testamente, eller hun selv bestemmer dette i et testamente. Hvis hun ikke har oprettet testamente, tilfalder hele boet hendes livsarvinger. Dit eksempel viser, hvor skævt en formue bliver fordelt ved arv, når ægtefæller begge har særbørn, og de har begunstiget hinanden mest muligt ved testamente Førstafdødes børn arver 1/16 og længstlevendes børn arver 15/16. Det er vigtigt, at sådanne testamenter indeholder klausuler

40. Breve: 800, Er testamente oprettet i Danmark gyldigt i Frankrig?
danske formkrav. Jeg går ud fra, at det danske testamente er oprettet for en notar i Danmark. Hvis du dør i Frankrig, skal fransk arveret i øvrigt finde anvendelse, f. eks. på spørgsmålet om tvangsarv, ægtefællens retsstilling osv, og selv om testamentet er formgyldigt, kan det jo indeholde bestemmelser, som er i strid med materiel fransk arveret. Jeg vil derfor råde dig til at bede en fransk advokat (eller en dansk advokat, der kender til fransk arvret) læse testamentet igennem for at se, om der er noget, du

41. Breve: 800, Arver min fars nye hustru, når der er fuldstændigt særeje?
hans fuldstændige særeje, hvis han dør først. Fuldstændigt særeje betyder, at hun ikke får boslod på halvdelen af hans formue, således som hun ville få, hvis der var tale om skilsmissesæreje eller fælleseje, men hun har naturligvis sin arveret ifølge loven gives allerede nu, hvis det er meningen, at hun ikke skal have arveret efter din far. Reglen om at en ægtefælle arver 1/2, når afdøde efterlader sig både ægtefælle og livsarvinger, står i arvelovens § 9, stk. 1

42. Breve: 800, Er tvangsarven en sikker arv?
Er tvangsarven en sikker arv? Vi kom til at tale om arveret i dag, og blev lidt uenige. Jeg har læst mig til, at børn er tvangsarvinger til deres forældre Hvis forældrene er skilt og den ene forældre er blevet gift igen og dør og måske ikke efterlader sig noget af værdi hverken penge eller papirer, hvad får børnene så? Svar Børnene er ganske rigtigt tvangsarvinger, men hvis den pågældende forælder ikke efterlader sig noget, får arvingerne ikke noget. Hvis den pågældende har giftet sig på ny, vil ægtefællen i øvrigt kunne udtage hele boet, hvis nettoformuen er på under 630.000 kr. (2009), og denne regel gælder, selv om afdøde har tvangsarvinger. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

43. b800-107.html
Breve: Bortfalder arveretten mellem ægtefæller, når samlivet har været ophævet i over 5 år? Bortfalder arveretten mellem ægtefæller, når samlivet har været ophævet i over 5 år? Min søster er netop afgået ved døden. Hun havde ingen børn. Hun var gift, men boede alene de sidste 5 år, da hendes ægtefælle har i denne periode har boet sammen med en anden kvinde. Hun har ikke oprettet testamente. Mit spørgsmål går på, om det kan være rigtigt, at ægtefællen under disse omstændigheder er enearving til min søsters bo og at jeg som bror ikke vil arve noget. Svar Din søsters mand er hendes arving, selv om samlivet havde været ophævet i 5 år. Den legale arveret mellem ægtefæller falder aldrig bort ved samlivsophævelse, uanset hvor mange år samlivsophævelsen måtte vare. Arveretten falder først bort ved separation eller skilsmisse, og der er derfor intet at stille op. Din søsters ægtefælle arver hele boet. Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg

44. Breve: 800, Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige?
Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige? Mine spørgsmål går generelt på arveforhold mellem Sverige og Danmark samt konkret omkring min personlige arveret. Min mor døde for ca. 1 1/2 år siden i Sverige efter at have været gift der i mere end 20 år med samme ægtemand, som ikke er min far. Hun forblev dansk statsborger. I forbindelse med hendes død har jeg intet hørt fra de svenske myndigheder, ej heller omkring tilladelse til at hendes ægtemand kan sidde i uskiftet bo. Mit spørgsmål er derfor: Er de danske og svenske arvebestemmelser ens med hensyn til uskiftet bo? Burde jeg ikke være kontaktet af det svenske skifteretskontor? Mere personligt vil jeg spørge, om der i lovgivningen findes efter svensk arveret - også selv om hun var dansk statsborger. Dette følger af art. 1, stk. 1 i den nordiske dødsbokonvention fra 1934. Din mors ægtefælle (din stedfader) har ikke ret til at sidde i uskiftet bo med dig. Dette følger af den svenske Ä

45. b800-205.html
Har et barn, som blev bortadopteret i 1969, bevaret arveretten efter mig? Har et barn, som blev bortadopteret i 1969, bevaret arveretten efter mig? Jeg har et barn udenfor ægteskab, som er født i 1966. Barnet blev bortadopteret i 1969 og min bidragspligt over for barnet bortfaldt. Mit spørgsmål? Skal dette barn arve mig? Svar: Arveretten efter barnets biologiske slægt er som hovedregel bortfaldet ved adoptionen I visse bevillinger udstedt i perioden 01.01.1957 til 01.10.1972 er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt. Disse bestemmelser er fortsat gyldige, men har ikke kunnet indsættes i adoptionsbevillinger efter den 01.10.1972. Du skal derfor have fat i adoptionsbevillingen for at finde ud af, om arveretten er bortfaldet. Med :-) hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

46. Er vor ægtepagt gyldig efter flytning til Sverige?
, bliver i underkastet svensk familieformueret, når I har boet i 2 år i Sverige. Jeres ægtepagt om særeje er dog gyldig i Sverige, hvis den er gyldigt oprettet i Danmark. Dør du i Sverige, skal boet således deles efter svensk arveret og svensk familieret, men jeg ret meget til svensk familieformueret og svensk arveret. Det kan være fornuftigt også at få oprettet et testamente i Sverige Med venlig hilsen Jørgen U. Grønborg Århus

47. Breve: 800, Bør jeg give skifteafkald?
skifteafkald (og dermed arveafkald), medmindre din far forinden det nye ægteskabs indgåelse opretter ægtepagt om fuldstændigt særeje. Da veninden får arveret efter ham, bør der også oprettes et uigenkaldeligt testamente, der sikrer dig arveret efter hende, hvis hun bliver

48. Hvordan sikrer jeg min børn arveret til min feriebolig i Tyrkiet?
en lokal advokat til at gennemføre ekspeditionerne. Hvad angår dit spørgsmål om dine sønners arveret efter dig, vil jeg anbefale dig at oprette testamente. Der er flere løsninger til, hvad et sådant testamente kan indeholde

49. Breve: 800, Hvordan deles uskiftet bo med adoptivbarn og særbarn?
denne lov, at adoptivbarnet får arveret efter adoptanten som ægtebarn. Der kan dog være taget et såkaldt testationsforbehold, som medfører, at adoptivbarnet ikke er tvangsarving. Du oplyser ikke, om der er taget et sådant forbehold, men det spiller heller ingen rolle i den konkrete sag. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834. Det uskiftede bo skal deles således: 1/3 skal tilfalde TH 1/3 skal tilfalde GD 1/3 skal tilfalde Ms's 3 livsarvinger, herunder din kone til lige deling efter SD, men da adoptionen medførte legal arveret, skal GD heller ikke betale tillægsboafgift. Dette fremgår af side 17 i bemærkningerne til boafgiftsloven fra 1995. Nu bliver det spændende at se, om den af skifteretten udpegede bobestyrer når frem til det

50. 837 Ægtefællens arveret, når der er børn
. 822. Denne regel medfører, at ægtefællen kan supplere sin legale arveret på 1/2  op til 730.000 kr. incl. boslod og legal arv og incl. eget særeje - også selv om børnene dermed ikke får deres tvangsarv. Ægtefæller kan i et gensidigt testamente indsætte hinanden

51. b300-207.html
- og Arveret: TFA 2005.530 VLK: Fogedretten i Nykøbing Mors fandt, at samværsresolution ikke gav fader ret til samvær i moderens sommerferie. VL fandt, at der ikke i resolutionen var truffet afgørelse om bortfald af ordinært samvær, når moderen holdt

52. Breve: 100, Kan vi få fælles forældremyndighed til mit særbarn?
samvær med barnet. Hvis I gennemførte en stedbarnsadoption, ville barnet miste sin arveret efter sin biologiske fader, som samtidigt blev fritaget for at skulle betale børnebidrag, og samtidigt mistede samværsretten. Med venlig hilsen

53. Breve: 500, Gælder vort gensidige testamente efter separation?
Gælder vort gensidige testamente efter separation? Hej Jeg kan forstå, at gensidige testamenter normalt bortfalder ved separation. I vores tilfælde oprettede vi et sådant testamente, før vi blev gift. Da vi blev gift lod, vi blot testamentet bestå, og nu er vi så separeret. Vi har intet foretaget os, og forestiller os egentlig, at vi fortsat vil arve hinanden; men det er vel ikke rigtigt? Svar: Nej, der er ikke rigtigt. Den almindelige arveret efter loven bortfalder ifølge arvelovens § 38 altid ved separation og skilsmisse. Gensidige testamenter mellem ægtefæller bortfalder normalt, men ikke altid ved separation og skilsmisse. Dette fremgår af arvelovens § 49, stk. 1, som ifølge ordlyden kun gælder, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne. Hvis I ønsker, at det gensidige testamente fortsat skal gælde, bør I oprette et

54. b500-93.html
Breve: 500, Kan min filippinske kæreste blive skilt i Danmark fra sin tyske mand? Kan min filippinske kæreste blive skilt i Danmark fra sin tyske mand? Kan en i Danmark boende filippinsk kvinde, gift med en tysk statsborger, blive skilt i Danmark? Min filippinske kæreste blev i 1993 gift med en tysk statsborger i  Filippinerne, men forholdet varede kun et års tid. Hun har nu gennem de sidste to år forsøgt at få ægteskabet annulleret (skilsmisse anerkendes ikke i Filippinerne) ved en Filippinsk domstol, men sagen var endnu ikke afsluttet, da vi flyttede fra Filippinerne. Vi har boet sammen i snart 3 år, og bor nu i Danmark, hvor hun har fået opholdstilladelse, men grundet vores børn, arveret mm. ønsker vi at gifte os. Svar: Din kæreste kan anlægge skilsmissesag her i Danmark, da hun har boet her i de sidste 2 år. Sagen skal anlægges ved hendes hjemting, dvs. ved retten i den by, hvor hun

55. Må min 90-årige mor tage en bisidder med til generalforsamlingen?
Min mor er 90 år og ser og hører ikke så godt mere. Hun har en andelsbolig. Hun har ytret ønske om, at jeg møder op som bisidder sammen med hende bl.a. ved en kommende generalforsamling. Bestyrelsen påpeger så at iflg. andelslovene er det kun beboerne som har adgang.  I den kommende generalforsamling har bestyrelsen bl.a. stillet forslag om arveret o.lign. vedr. lejlighederne. Jeg mener ikke det kan være rigtigt at man på den måde kan "rende" de ældre over ende. Svar: Det er gældende praksis, at ved generalforsamlinger har deltagerne ret til at møde med en rådgiver/bisidder/advokat, hvis der er behov derfor. Der har faktisk været afsagt domme, som har erklæret generalforsamlinger ugyldige hvis det blev nægtet. Du bør derfor skrive til bestyrelsen og meddele, at du vil erklære generalforsamlingen for ugyldig, hvis du nægtes adgang sammen med din mor. Med venlig hilsen

56. b800-156.html
Gælder min søsters afkald på arv efter vore forældre også  arve efter vor morbror? Gælder min søsters afkald på arv efter vore forældre også  arve efter vor morbror? Min morbror er død den 14. oktober d.å. og har ikke oprettet testamente. Han efterlader sig ingen hustru, børn eller forældre. Han efterlader sig kun 2 søstre, hvoraf den ene er min mor, men hun er død. Min mor og far har 3 børn; Min bror, min søster og undertegnede. Min søster gav i sin tid arveafkald overfor far og mor. Nu er spørgsmålet om min søster skal arve 1/3 af den arv, som skulle tilfalde min mor eller om arveafkaldet er gældende i denne situation også. Vi har en advokat som ordner arvesagen, men hans "umiddelbare mening" er, at arveafkaldet ikke er gældende, når min mor og far er døde. Jeg har i sin tid fået oplyst at det gælder. Svar: Jeg er helt sikker på, at din søster har bevaret sin arveret efter jeres afdøde morbror Man kan ifølge

57. b800-157.html
Har vores bankrådgiver ret i, at man ikke kan sidde i uskiftet bo med mindreårige fællesbørn? Har vores bankrådgiver ret i, at man ikke kan sidde i uskiftet bo med mindreårige fællesbørn? Vi har været i banken og fået gennemgået vore pensionsordning og livsforsikring. Vi lever begge i første ægteskab og har kun fælles børn. Vi har ikke særeje. I banken nævnte de, at hvis en af os dør inden vore børn bliver 18 år, skal det udbetales tvangsarv til dem af hele vores formue, og at det ikke er muligt at sidde i uskiftet bo, hvis børnene er under 18. Det er ikke det indtryk jeg har fået af at læse på jeres hjemmeside, hvor der et sted står: "- at længstlevende har ret til at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Disse skal slet ikke spørges - endsige give tilladelse til uskiftet bo" Hvad er korrekt? Svar: I må have misforstået jeres bankrådgiver eller også er denne ualmindeligt uvidende om elementær arveret Når

58. Breve: 800, Bortfalder gensidigt testamente ved separation?
arveret efter loven bortfalder under alle omstændigheder ved separationen. Det samme gælder retten til at sidde i uskiftet bo. Med venlig hlsen Jørgen U. Grønborg

59. 836 Bedsteforældrelinien
arveret efter loven. Hvis du ønsker, at arven skal tilfalde dine fætre eller kusiner, skal du oprette testamente. Hvis du end ikke har arvinger efter bedsteforældrelinien, tilfalder arven statskassen, medmindre du har sørget for at oprette testamente

60. 854 Omkostningerne?
advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat. Du har her mulighed for at indsætte en række individuelle bestemmelser og desuden få en gennemgang af udkastet med advokat med speciale i arveret og familieret. Prisen for advokatbistanden er 3.250 kr. inkl. moms. 

61. Breve: 800, Kan skifteretten spore et bortadopteret barn?
Kan skifteretten spore et bortadopteret barn? Jeg er født den 16.02.1947 og blev adopteret, da jeg var ca. 6 mdr. Jeg har læst jeres side om adoption her på nettet og har herved forstået, at jeg er arveberettiget til mine biologiske forældre, der så vidt jeg ved blev skilt, inden jeg blev adopteret. Jeg har vist nok også en helsøster. Mit spørgsmål går på, om skifteretten kan spore mig, da der som bekendt ikke var CPR nr. dengang. Er svaret til dette et ja, må jeg gå ud fra, at begge mine forældre og evt. søster stadig lever. Jeg håber på et svar, som jeg bliver glad for. Svar Da adoptionen er sket før d. 01.01.1957, har du ganske rigtigt bevaret din arveret efter din biologiske slægt, medmindre adoptionen senere er blevet tillagt nye retsvirkninger, hvilket der ikke er noget der tyder på. Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834. Når dine biologiske forældre dør, skal skifteretten og en eventuel bobestyrer forsøge

62. 414 Ti ulemper ved ikke at være gift
. Du og din samlever får ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, hvor mange år, I bor sammen. Du og din samlever skal mindst bo sammen i to år på en fælles adresse, før en eventuel , kan du med fordel læse emnerne under økonomi, dvs. 420-numrene, samt emnerne under arveret, dvs. 460-numrene.

63. 445 Børnetestamente
foran notaren, og som notarialvæsenet opbevarer en kopi af. På den måde slår I populært sagt to fluer med et smæk, idet I sikrer jer arveret efter hinanden, lige som I kan være et hundrede procent sikre på, at ønsket om barnets videre forsørgelse vil komme til formularer til rene børnetestamenter, som I kan læse mere om i emne nr. 234 - hvis kun en har forældremyndigheden - og emne nr. 235 - hvis I har fælles forældremyndighed. Ønsker I tillige at få indbyrdes arveret efter hinanden, kan I bestille et

64. 835 Forældrelinien
Efterlader en arvelader sig hverken ægtefælle, børn eller andre livsarvinger, arver hans eller hendes forældre. Forældrene arver lige. Er den ene af forældrene død, træder dennes livsarvinger i hans sted. Er der ingen livsarvinger efter ham eller hende, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger alene. Som det fremgår, får dine arvinger i forældrelinien kun arveret efter dig, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger, og jeg forudsætter i det følgende eksempel, at dette er tilfældet. Overleves du fx. af din mor, din bror og din søster, skal din mor arve halvdelen af boet, mens dine to søskende skal dele den anden halvdel med 1/4 til hver. Er den ene af børn eller andre livsarvinger, tilfalder alt, hvad du efterlader dig, din søster. Også dine halvsøskende har arveret efter dig. Efterlader du dig fx. en almindelig broder og en halvsøster, som er din mors særbarn, og er begge dine forældre døde, arver

65. Breve: 800, Hvem skal have afkastet af et obligationslegat?
afkast fra dødstidspunkt til udleveringstidspunkt tilhører. Kan De oplyse os om, hvem afkastet tilhører? Svar: I bogen Arveret, 2. udg., 1991 side 228 antager Peter Vesterdorf, at der gælder en udfyldningsregel om, at renter og afkast af

66. Arveloven
§ 14.1 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007 Kapitel 1: Slægtninges arveret, §§ 1-5 Kapitel 2: Ægtefælles arveret, §§ 6-7 Kapitel 6: Aftaler vedrørende arv samt arveforskud, §§ 30-35 Kapitel 7: Udelukkelse og bortfald af arveret, §§ 36-38 Kapitel 8: Oprettelse af testamente, §§ 39-45 Kapitel 1: Slægtninges arveret § 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger er hans børn. Børnene arver lige. Stk. 2. Er et barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere . § 5. Arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er avlet forinden og senere bliver levende født. Stk. 2. Er to, som havde arveret efter hinanden, døde, uden at det vides, hvem der er død først, anses den ene ikke

67. 851 Bør du oprette testamente?
muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med en advokat med speciale i arveret og familieret. Prisen for advokatbistanden er 3.250 kr. inkl. moms. Du får 300 kr. i rabat, hvis du er medlem af MinFamilieadvokat Jeg vil i 6. Du ønsker, at arven skal være særeje 1. Lever du papirløst, bør du oprette testamente til fordel for din samlever, da der ellers slet ikke er arveret mellem jer indbyrdes. Dette gælder, uanset om I har børn eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen. Efter 2 års samliv skal der ikke betales tillægsboafgift, men alene boafgift af arven mellem papirløse, men denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere

68. 411 Pas på!
den de papirløse samlevere til at sikre sig selv og hinanden. Hvis du vælger det papirløse samliv, skal du blandt andet være klar over følgende: Du og din samlever får ingen arveret efter hinanden, medmindre I selv sørger for det

69. 463 Bo- og tillægsboafgift
Selv om du og din samlever sørger for at få arveret efter hinanden ved at oprette et testamente, kommer den længstlevende af jer ikke til at stå så godt som den længstlevende af to ægtefæller. En enke eller enkemand fra et ægteskab skal slet ikke betale boafgift - og den efterlevende ægtefælle har sædvanligvis ret til at sidde i uskiftet bo med eventuelle fælles børn. Den længstlevende af jer får ingen af de sidstnævnte fordele, idet  afgiftsfriheden og retten til uskiftet bo udelukkende gælder for ægtefæller. Til gengæld slipper du som efterlevende samlever med en boafgift på 15% af boets nettobeholdning ud over 272.900 kr. (2015), men kun såfremt I har nået at have fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet. Sker dødsfaldet inden for de første to år af jeres samliv eller har I ikke haft fælles bopæl, men blot været weekendvenner i f. eks. 18 år, skal den efterlevende af jer desuden betale tillægsboafgift på 25%, således at den samlede

70. 855 Kan testamentet erklæres ugyldigt?
ikke automatisk erklæret ugyldigt. Der skal rejses en indsigelse mod testamentet fra en person, som vil arve eller få sin arveret forøget, hvis testamentet erklæres ugyldigt. 

71. 863 Sådan giver du afkald på ventende arv
. Arveafkald kan ikke gives over for en værge. Hvis du meddeler arveafkald på ventende arv, får dette afkald også virkning for dine livsarvinger, medmindre disses arveret er forbeholdt. Hvis du giver arveafkald på grund af insolvens eller for at spare

72. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - c
af en ting, hvor selve tingen skal leveres tilbage, når forholdet ophører. commorientes hvis 2 personer, der har arveret efter

73. 462 Gensidigt testamente
Ønsker du og din samlever at få arveret efter hinanden, kan det kun gøres på een måde. Nemlig ved at I begunstiger hinanden i et testamente! Rent juridisk er der intet til hinder for, at I hver især opretter et testamente, men det er ulige lettere at oprette et sammen, dvs. et såkaldt gensidigt testamente. I kan vælge mellem to testaments-typer. Nemlig: Enten det såkaldte vidnetestamente, hvor to voksne - og myndige personer - sætter deres personlige underskrifter i forbindelse med en særlig påtegning på dokumentet. Eller det såkaldte notartestamente, som I skal underskrive foran en særlig medarbejder under byretten . Den nye arvelov, som trådte i kraft d. 01.01.2008, giver ugifte samlevende mulighed for i testamente at bestemme, at de samlevende skal have indbyrdes arveret som om de var ægtefæller, og dette kaldes et udvidet samlevertestamente

74. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - n
195 Ordliste over juridiske fagudtryk n nasciturus ufødt barn. Kan have arveret, jf. arvelovens § 94, stk. 1, hvorefter arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er avlet forinden og senere bliver levende født. naturalisation meddelelse af statsborgerret til udlændinge. Grundlovens § 44, stk. 1: Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. naturalopfyldelse opfyldelse af en aftale med den lovede ydelse navnegældsbrev gældsbrev, der lyder på betaling til en bestemt person. Er et simpel gældsbrev

75. 517 Skal du giftes med en udlænding?
5. Ægteskabssag i Danmark 6. Arveret 1. Kan din ægtefælle få opholdstilladelse i Danmark? Hvis din ægtefælle er nordisk statsborger, har han eller hun ubetinget ret til ophold i Danmark uden forældremyndighedssagen, hvilket er ret så betryggende, set med danske øjne. Bodelingen skal derimod ske efter udenlandsk ret, også selv om sagen afgøres i Danmark. 6. Arveret Arveretten , hvor din ægtefælle pludselig dør. Din arveret som ægtefælle skal i dette tænkte tilfælde behandles efter fransk ret, medens der fortsat er engelsk særeje i ægteskabet. Det gælder, også selv om dødsboet bliver behandlet af en dansk skifteret!

76. Breve: 400, Bør vi købe hus i sameje ?
forkert. I bør overveje at tegne såkaldte krydsende livsforsikringer. Det kan du læse mere om på emne nr. 452. Hvis I ikke har børn, og blot ønsker at indføre gensidig arveret mellem jer, kan I evt. oprette et gensidigt testamente. Her på linien kan

77. 551 Forskellen mellem separation og skilsmisse
ny ægtepagt. Skulle den ene af jer dø i separationstiden, er der ikke indbyrdes arveret mellem jer, og den længstlevende kan fx. ikke sidde i uskiftet bo. Hvis I er blevet separeret inden d. 01.01.2007

78. 882 Hvordan beregnes boafgiften?
, oldebørn osv. Den lave takst gælder også for børn uden for ægteskab, adoptivbørn og for bortadopterede børn, selv om de ved adoptionen har mistet deres legale arveret. Arveladerens stedbørn og disse afkom

79. 511 Skal vi gifte os?
automatisk indbyrdes arveret. Har I ingen børn, arver den længstlevende ægtefælle det hele, selv om der ikke er oprettet testamente, og efterlader den afdøde sig børn, arver den længstlevende en halvdelen af den afdødes formue en ottendedel af halvdelen af den afdødes formue, dvs. 1/16 af den samlede fællesformue, medens resten kan tillægges ægtefællen ved testamente. Du kan læse mere om ægtefællers arveret på emne nr. 837

80. 140 Lidt om Danmarks Familieadvokat
Familieskifteret. Han har fra juni 1993 til juni 1999 været medlem af Advokatrådets Fagudvalg vedrørende person- familie- og arveret. Han har på eget forlag Themis udgivet bøgerne Familieretssynopsis, Generationsskiftesynopsis, Kompendium om skiftereformen og

81. 861 Fordele og ulemper ved arveafkald
Arveloven indeholder nogle regler om afkald på ventende arv, dvs. arveafkald som gives, medens arveladeren endnu lever. Er arveladeren død, kan der også gives arveafkald på den faldne arv. Dette emne angår fordele og ulemper ved både afkald på ventende og på falden arv. Ulempen ved arveafkald giver sig selv. Ved at give arveafkald fraskriver du dig din arveret for tid og evighed, og arveafkald bør derfor kun gives efter nøje overvejelser og når der foreligger specielle grunde hertil. Jeg vil på dette emne komme ind på tre forskellige tilfælde, hvor det kan være fornuftigt at give arveafkald: Afkald på grund af insolvens, afkald for at spare boafgift og afkald mod vederlag som alternativ til et skifte. Det første tilfælde er den desværre meget velkendte situation, at du som arving må se i øjnene, at du er så dybt forgældet, at arven efter dine forældre udelukkende kommer dine kreditorer til gode. Hvis du har børn, vil det være nærliggende

82. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk -l
195 Ordliste over juridiske fagudtryk l lapsus fejl lavværgemål en særlig form for værgemål, som fra d. 01.01.1997 er afskaffet og erstattet af samværgemål leasing udlejning fortrinsvis af driftsmidler legale arvinger personer, som har arveret i henhold til loven. Modsat testamentsarvinger legalisere gøre lovlig legatar en person, der skal arve en bestemt angiven pengesum eller bestemte ejendele

83. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - m
at underskrive med ført hånd mellemdøde børn børn, som er døde, medens den længstlevende af forældrene sad i uskiftet bo. Har ikke arveret, hvis førstafdøde er død efter

84. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - t
arveret, som ikke kan fratages den pågældende ved testamente. Ægtefællen og livsarvinger er tvangsarvinger til en fjerdedel af deres legale arvelodder. tvangsauktion auktion

85. Et samliv med økonomiske tømmermænd.
hver til sit, eller fordi en af dem dør! Hvis du gifter dig, får du og din ægtefælle blandt andet: Indbyrdes arveret, dvs. I står til at arve en del af eller alle

86. Breve: 100, Adoption af min kones 3 børn.
på, hvorfor kontakten har været afbrudt. Sagen er trykt i Tidsskrift for Familie- og Arveret 1998.209. Med hensyn til det rent praktiske kan jeg henvise dig til at læse nedenstående bestemmelser i adoptionsbekendtgørelsen: Med venlig hilsen

87. 413 Syv fordele ved at leve papirløst
? 2) Samt om I skal have arveret efter hinanden? Hvis svaret er 'ja' på begge spørgsmål, kan du - eller måske rettere I - få de nødvendige juridiske sikringer i form af et gensidigt testamente samt en generel samlivskontrakt

88. 453 Indsættelse i pensionsordninger m.v.
: Dokument til begunstigelse af samlever i ulykkes- og livsforsikringer uden fradragsret Ønsker I at vide, hvordan I som papirløse sikrer hinanden arveret, kan I læse emne nr. 462.

89. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - b
betalingsfader formodet fader til et barn født uden for ægteskab før d. 01.01.1960. Skulle betale børnebidrag, men barnet har ikke arveret efter faderen

90. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - k
forpligtet hertil, evt. for at bevare et godt forhold til modtageren kuldlysning et barn født uden for ægteskab før d. 01.01.1938 kan få arveret efter faderen, hvis

91. 195 Ordliste over juridiske fagudtryk - a
arveret kan helt eller delvis tilbagegives den dømte ved testamente. En fradømt ret til at få forsikringssummer, pensioner og andre ydelser mv. kan helt eller delvis tilbagegives ved at indsætte den dømte som begunstiget

92. Retsvirkningsloven
, familieret og arveret i de sønderjydske landsdele gælder den før den nævnte lov bestående formueordning, har det sit forblivende herved. Stk. 2. For så vidt ægtefællerne ønsker at indføre dansk rets formueordning eller at foretage anden ændring i

93. 130 Nyheder
: Ugifte samlevende uden arveret. Op imod 180.000 danskere, der lever sammen papirløst uden testamente, bliver ladt i stikken med en ny arvelov, som Folketinget ventes at vedtage den 1. juni ny formular 245US, som er et udvidet samlevertestamente for samlevende med børn, hvor der i testamentet er en bestemmelse om, at de samlevende skal have indbyrdes arveret som om de var ægtefæller. Formularen vil forbedre den