259 Folkeægtepagt

Ægtepagt

I stedet for det almindelige formuefællesskab, kan du og din ægtefælle sikre hinanden langt bedre med en "folkeægtepagt". Ægtepagten er især en fordel for ægtepar, der har særbørn.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

En stor del af alle danske ægtefæller ville næppe leve i almindeligt formuefællesskab, hvis de i forvejen havde overvejet fordele og ulemper ved denne formueordning - også kaldet for fælleseje.

Den juridiske sandhed er nemlig, at ægtefæller på ingen måde stilles lige ved at få det formuefællesskab, som automatisk følger med ægteskabet.

De kommer ikke til at råde over fællesformuen i fællesskab, de kommer ikke til at hæfte for al gæld i fællesskab, og i mange tilfælde kommer de heller ikke til at ligedele deres såkaldte fællesformue ved en opløsning af ægteskabet.

I stedet for det rene formuefællesskab, kan du og din ægtefælle sikre jer selv og hinanden langt bedre ved at eje hver halvdelen af alle jeres værdier som skilsmissesæreje på særlige vilkår (også kaldet for ægtefællebegunstigende kombinationssæreje). På den måde kan I udtage hver halvdelen i tilfælde af en separation og skilsmisse, og bliver I sammen til en af jer dør, står den længstlevende af jer betydeligt bedre end ved fælleseje - i relation til delingen af boet i længstlevendes levende live.

Folkeægtepagten er især fordelagtig for de mange ægtepar, hvor den ene eller begge har særbørn. I denne situation kan den længstlevende ægtefælle ikke regne med at kunne sidde i uskiftet bo. På et skifte vil den længstlevende kunne beholde 3/4 af den samlede formue, hvis der er formuefællesskab. Hvis der derimod er oprettet en ægtepagt om kombinationssæreje vedrørende de ejendele, som tilhører jer i lige sameje, kan den længstlevende beholde 7/8 af den samlede værdi af de aktiver, som er i lige sameje. Hvis I desuden opretter gensidigt testamente, hvor I begunstiger hinanden mest muligt, vil længstlevende få 31/32 af de ejendele, som tilhører jer i lige sameje.

Ægtepagten er især beregnet til ægtefæller med særbørn, men også ægtefæller, der kun har fællesbørn, kan med fordel anvende ægtepagten, hvis de ønsker at sikre den længstlevende bedst muligt.

Vi kan ikke tilråde, at I aftaler, at alt hvad I hver især allerede ejer som jeres andele, også kaldet bodele, af jeres formuefællesskab, i stedet skal være i lige sameje og tilhøre jer som skilsmissesæreje.

Men I kan aftale noget, der ligner.

Nemlig at alle de ejendele, I allerede ejer i fællesskab, dvs. i lige sameje, skal tilhøre jer som jeres respektive skilsmissesærejer på særlige vilkår (dvs. som kombinationssæreje). I ejer ikke tingene i lige sameje, blot fordi I har formuefællesskab. Ægtepagten gælder kun de ejendele, som I ejer i lige sameje, f. eks. en ejerbolig, hvor I begge står som tinglyste ejere.

Da det udelukkende vil give jer fordele at eje tingene på den omtalte måde i stedet for at have dem som fælleseje, har vi udformet en såkaldt 'Folkeægtepagt', som gør jeres andele af alle de ejendele, som I ejer i lige sameje, til jeres respektive skilsmissesærejer på særlige vilkår, nemlig fuldstændigt særeje for den længstlevende.

Med denne ægtepagt bliver I stillet indbyrdes på samme måde som ved formuefællesskab i tilfælde af en separation eller skilsmisse. Men særejet giver jer følgende store fordel:

Skifter længstlevende boet, vil længstlevende stå tilbage med en langt større del af det hele, end hvis I havde haft rent formuefællesskab. Førstafdødes formue bliver nemlig fælleseje, medens den længstlevendes formue bliver fuldstændigt særeje.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at indgå en aftale om skilsmissesæreje (i form af kombinationssæreje) for de ejendele, I ejer i lige sameje, kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen