Pengeinstitutankenævnet


Ankenævnet behandler klager over danske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber. Derudover behandles også klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter.


Hvem består nævnet af?

Nævnet er en privat klageinstans, der drives af Finansrådet og Forbrugerrådet.

Gebyr: 200 kr. Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage eller hvis klagen ikke behandles, tilbagebetales gebyret. Der skal anvendes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle kan som privatperson klage. I de tilfælde, hvor klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold, kan også erhvervsdrivende klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Følges nævnets afgørelser ikke, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod pengeinstituttet.

Adresse


Se også