872 Dødslejegaver


Du er normalt i din gode ret til at forære hele din formue væk i levende live. Selv om dine børn er tvangsarvinger, kan de ikke få tilsidesat gyldige livsgaver. Der gælder dog særlige regler, der begrænser din ret til at give gaver, hvis du sidder i uskiftet bo. Det kan du læse mere om på emne nr. 844.

Når arveloven ikke indeholder regler, der beskytter dine arvinger mod, at du forærer hele din formue væk i levende live, hænger det sammen med den almindelige menneskelige erfaring, at langt de fleste krymper sig ved at forære deres formue væk i levende live.

Denne uskrevne krymperegel gælder ikke ved de såkaldte dødslejegaver, dvs. gaver, som gives på et tidspunkt, hvor giveren efter al menneskelig erfaring kun har kort tid tilbage at leve i og selv forudser sin snarlige død. Arveloven indeholder derfor en regel om, at ikke blot dødsgaver, men også dødslejegaver for at være gyldige skal overholde arvelovens regler om testamenter, det vil blandt andet sige formkravene til oprettelse af testamenter. Er disse formkrav ikke opfyldt, er dødslejegaven ikke gyldig, og arvingerne kan kræve gaven tilbagegivet til dødsboet.

Følgende 3 betingelser skal være opfyldte:

  1. Gaven skal være givet kort tid før givers dødgaver, der er givet kort før giverens død (ca. 2 måneder)

  2. på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, (det objektive dødslejekriterium) og

  3. giveren var klar over dette. (det subjektive dødslejekriterium)

Der er ikke noget til hinder for, at du opretter testamente på dødslejet. Du skal blot være testamentshabil, dvs. være i stand til at fornuftsmæssigt at råde over dine ejendele.