177 Andre anke- og klagenævn 

Ud over de anke- og klagenævn, der bliver beskrevet under emnerne nr. 171-176, findes der yderligere fire, som er godkendt af Forbrugerklagenævnet, og som du kan benytte, hvis du føler dig utilfreds med:

1) Et pengeinstitut.

2) Et realkreditinstitut.

3) Et forsikringsselskab.

4) En kørelærer.

Alle fire ankenævn stiller den samme betingelse, før de vil behandle din klage. Nemlig at du forinden har forsøgt at komme igennem med din klage hos den pågældende virksomhed. Og det kan du sikre dig bevis for, at du har gjort, hvis du klager i et brev med afleveringsattest, hvor du beholder en kopi. (samt gemmer postvæsenets kvittering for afsendelsen).

Du skal betale et mindre gebyr - henholdsvis 50 eller 100 kr. - for at få behandlet en klage, men dette gebyr får du tilbage, såfremt nævnet giver dig helt eller delvis medhold i din klage.

Det første af de fire klagenævn - Pengeinstitutankenævnet - har adresse Østerbrogade 62, 4. sal, 2100 København Ø, og du kan ringe til dets sekretariat alle hverdage i tidsrummet fra kl. 9.30 til 12.30 på nummer 35 43 63 33.

Det andet af de fire klagenævn - Realkreditankenævnet - har adresse Nybrogade 12, parterre, 1203 København K., og du kan ringe til dets sekretariat alle hverdage mellem kl. 10 og 14 på nummer 33 12 82 00

Det tredje af de fire klagenævn - Ankenævnet for Forsikring - har adresse Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, og du kan ringe til dets sekretariat alle hverdage fra kl. 10 til 13 på nummer 33 15 89 00.

Det fjerde og sidste af de fire klagenævn - Ankenævnet for Køreundervisning - har adresse Ellested, 5853 Ørbæk, og du kan ringe til dets sekretariat alle hverdage fra kl. 10 til 12 på nummer 65 33 15 01.

Ønsker du at vide mere om anke- og klagenævn, kan du skrive eller ringe til Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, hvis rådgivningstelefon er åben alle hverdage fra klokken 10 til 14 på nummer 32 96 07 00 eller skrive pr. E-mail til adressen: forbrugerstyrelsen@forbrugerstyrelsen.dk.

Du kan gå også gå ind på Forbrugerstyrelsens oversigt over godkendte private anke- og klagenævn.

Vi kan til sidst oplyse, at der findes et privat, ikke godkendt ankenævn, der behandler klager med relation til hunde. Dette drives af DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand. Betingelsen er, at det drejer sig om en DKK-stambogsført hund.