tag="BODY" startspan -->

175 Forskellige bygningsarbejder 

Føler du dig utilfreds med et bygningsarbejde - fx en til- eller ombygning af dit hus eller din lejlighed - afhænger dine klagemuligheder af to ting. Nemlig:

1) Om der overhovedet findes et klagenævn inden for den eller de pågældende brancher.

2) Samt om de pågældende håndværkere er medlemmer af en organisation, der har tilsluttet sig klagenævnet.

Forbrugerklagenævnet har udelukkende godkendt to af de klagenævn, som behandler sager om bygningsarbejder. Det gælder Byggeriets Ankenævn samt Ankenævnet for Hulrumsisolering, og begge disse nævn får du en kortfattet orientering om senere.

Men selv om de øvrige klagenævn vedrørende forskellige bygningsarbejder - VVS- og glasarbejder - ikke er godkendt, vil det være langt lettere og betydeligt billigere at forsøge med en klage denne vej i stedet for at anlægge sag ved en domstol.

Adresser, telefonnumre og betingelser for klagebehandling hos den sidstnævnte gruppe af klagenævn kan du få på en meget enkel måde. Nemlig ved at ringe eller skrive til Forbrugerstyrelsen, som bor Amagerfælledvej 56, 2300 København S, og som besvarer telefoniske spørgsmål mandag til fredag i tidsrummet fra klokken 10 til 14 på nummer 32 96 07 00. Da det kan være svært at komme igennem på dette nummer, fordi mange tusinde ringer årligt, gør du dig selv en tjeneste ved at spørge skriftligt eller pr. E-mail på adressen: forbrugerstyrelsen@forbrugerstyrelsen.dk.

Du kan gå også gå ind på Forbrugerstyrelsens oversigt over godkendte private anke- og klagenævn.

Derimod behøver du ikke bede Forbrugerstyrelsen om hjælp, hvis din klage drejer sig om murerarbejde eller hulrumsisolering.


Byggeriets Ankenævn har sit sekretariat i Kejsergade 2, postboks 102, 1155 København K, og du kan ringe til det mandag til fredag mellem klokken 10 og 12 på nummer 33 74 08 60. (fax 33 74 08 61)

Nævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende murer-, tømrer-, snedker- og stenhuggerarbejde.

Indgår der i en hoved- eller totalentreprise tillige arbejder af en anden karakter end de ovenfor nævnte, kan også klager over denne del af entreprisen behandles af nævnet, hvis den pågældende underentreprenør samtykker heri.

Forbrugere, herunder også ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, hvor arbejdet er bestilt til ikke erhvervsmæssig anvendelse, kan klage til ankenævnet.

Du skal klage skriftligt på en særlig formular, som sekretariatet gratis sender til dig, og du skal betale et klagegebyr på 250 kr. Giver nævnet dig helt eller delvis medhold i din klage, får du gebyret tilbage. Vælger nævnet at udpege en skønsmand, som skal besigtige arbejdet og afgive en erklæring om kvaliteten af det, kan nævnet forlange, at du skal betale en del af omkostningerne. Nemlig maksimalt 2.500 kr. for arbejder op til 50.000 kr. - og maksimalt 3.500 kr. for arbejder til en højere værdi. Dette nævn behandler klager over murerarbejder i forbindelse med om- eller tilbygninger samt reparationer.

Inden du klager til Byggeriets Ankenævn, skal du forgæves have forsøgt at få den pågældende håndværker til at rette fejlene, nedsætte regningen eller hvad, du ellers føler dig utilfreds med. Har du ikke forsøgt det først, afviser nævnet at behandle din klage. Derfor bør du sikre dig bevis for - fx i form af anbefalede breve, du beholder kopier af - at du forgæves har forsøgt at få en frivillig aftale med den pågældende.


Det andet af de godkendte klagenævn - Ankenævnet for Hulrumsisolering - bor Nørre Voldgade 34, 1385 København K, og det kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8.30 til 16.30 på nummer 33 77 33 77.

Dette ankenævn behandler klager over hulrumsisolering - fx kvaliteten af de anvendte materialer, regningens størrelse eller eventuel beskadigelse af bygningen - og det opkræver et gebyr på 100 kr., der tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold. Ligeledes kan nævnet forlange, at du skal betale en del af omkostningerne, hvis der skal udpeges en sagkyndig til at kigge nærmere på det pågældende isoleringsarbejde.

Ønsker du at vide mere om de forskellige klagenævn vedrørende bygningsarbejder, kan du enten direkte kontakte de to omtalte eller henvende dig til Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, hvis rådgivningstelefon - med nummer 32 96 07 00 - er åben alle hverdage fra klokken 10 til 14.