Sundhedsvæsenets Patientklagenævn


Hvis du helt bogstaveligt føler dig forkert behandlet i det danske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til Patientklagenævnet.


Ankenævnet behandler klager over den faglige virksomhed, der udføres af: læger, sygeplejersker, sygehjælper, jordmødre, social- og sundhedsassistenter, grønlandske sundhedsmedhjælpere, plejere,  plejehjemsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger - danske og grønlandske, kliniske tandteknikere,  tandplejere, provisorer, apotekere, kliniske diætister,  radiografer, fodterapeuter, og hospitalslaboranter .

Hvem består nævnet af?  minimum 21 medlemmer: ( baseret på tal fra '97)

  1. En formand
  2. Fire næstformænd
  3. Seksten lægmandsrepræsentanter
  4. En række faglig uddannede sundhedspersoner

Formanden samt næstformændene er udpeget af sundhedsministeren.

Gebyr: Der er intet gebyr. Men inden du skriftligt beder nævnet tage affære, bør du først forsøge at klage til den pågældende del af sundhedsvæsenet. Og af bevismæssige grunde kan det være klogt at gøre det i form af et brev med afleveringsattest, hvor du selv beholder en kopi. (samt kvitteringen for afsendelsen).

Klagefrist: Klagen skal handle om selve behandlingen - fx forkert ordination af medikamenter, for dårlig information eller unødvendig operation - og du skal indsende den senest 2 år efter, du blev opmærksom på fejlbehandlingen, dvs. det tidspunkt hvor det gik op for dig - eller burde være gået op for dig - at der måske var sket en fejl.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Nævnet beskæftiger sig som sagt kun med det rent sundhedsfaglige, og derfor kan du ikke klage over ting som uhøflig optræden og urimelige ventetider eller stille krav om erstatning.

Patientklagenævnet har ingen dømmende myndighed, men det kan udtrykke sin kritik med en såkaldt næse, ligesom det kan bede politiet eller statsadvokaten om at rejse tiltale ved grove forsømmelser.

Du kan med fordel anmode om aktindsigt i din sag, da du måske på den måde får bedre holdepunkter for din klage.

Adresse


Se også