171 Forbrugerklagenævnet


Hvis du føler dig utilfreds med en vare eller en arbejds- eller tjenesteydelse, som du har betalt mellem 1.000 og 100.000 kr. for, kan du indbringe sagen for Center for Klageløsning, og kun hvis der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning via dette center, kan du derefter indbringes for Forbrugerklagenævnet


For klager over sko og tøj skal prisen være mindst 650 kr.

Inden du henvender dig til Center for Klageløsning  skal du have klaget til den pågældende forretningsdrivende, fx pc-butikken eller tøjforretningen. Der skal betales et gebyr på 100 kr. for at indbringe en sag for Center for Klageløsning.

Lykkes det ikke via Center for Klageløsning at finde en fælles løsning med butikken, håndværkeren eller det selskab, du har handlet med, kan du gå videre med din sag til Forbrugerklagenævnet, hvor du skal betale et gebyr på 400 kr. Hvis du får medhold i din klage, eller hvis sagen skulle blive afvist, får du tilbagebetalt gebyret.

Mere generelt vil vi opfordre alle, som er utilfredse med varer samt arbejds- eller tjenesteydelser til at sikre sig bevis for, at de først har klaget til sælgeren, forretningen eller den pågældende håndværker. I første omgang eventuelt mundtligt. Men fører en mundtlig klage ikke til noget resultat, så send
et brev med afleveringsattest - og behold selv en kopi af brevet samt postvæsenets kvittering. Derved får Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet nemlig god dokumentation for, at du forgæves har forsøgt at få fejlene rettet.

Inden du eventuelt går videre med en uløst sag fra Center for Klageløsning til Forbrugerklagenævnet, skal du gøre dig klart, at det kan blive en langvarig affære. Det tager sædvanligvis op til et år, før din sag bliver afgjort!

Hvis Forbrugerklagenævnet giver dig medhold, vil den forretningsdrivende typisk rette sig efter afgørelsen. Men nævnet har ingen tvangsmidler, hvis du skulle have handlet med en genstridig person. I så fald vil dit næste skridt udelukkende kunne blive en retssag.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning meddele en forbruger, der har fået helt eller delvis medhold i Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat tvistløsningsorgan, og som ikke har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved en retssag, helt eller delvis dækning for omkostningerne ved en retssag.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør elektronisk en liste kaldet Firmatjek over erhvervsdrivende, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.


Adresse
Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby,


Tlf.: 77417741                 


kfst@kfst.dk    

 Se også