170 Klagemuligheder

171 Forbrugerklagenævnet 176 Tilfreds med rejsen?
172 Patientklagenævnet 177 Andre anke- og klagenævn
173 Klagenævnet for Ejendomsformidling 178 Huslejenævn
174 Tilfreds med advokaten? 179 Klager over offentlige afgørelser
175 Forskellige bygningsarbejder

Adoptionsnævnet

Advokatnævnet

Amtstandlægenævnene

Ankenævn vedr. arbejdsgivernes elevrefusion

Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til beredskabsloven

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Ankenævnet for hulmursisolering

Ankenævnet for tilskud til statsgaranterede studielån

Ankenævnet for uddannelsesstøtte

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse og sterilisation

Ankenævnet for de københavnske huslejenævn

Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for køreundervisning

Ankenævnet vedr. praktikvirksomhed

Arbejdsmarkedets ankenævn

Arbejdsmarkedsrådene

Arbejsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmiljøklagenævnet

ATP's ankenævn

Beboerklagenævnene

Bemandingsnævnet

Besætningsnævnet

Biblioteksafgiftsnævnet

Biskopperne

Boligklagenævnet

Byfornyelsesnævnet

Byggeriets ankenævn

Civilretsdirektoratet

De kommunale klageråd

De psykiatriske patientklagenævn

De sociale nævn

De amtslige brugerråd

Den europæiske menneskerettighedskommission

Den sociale ankestyrelse

Den sociale sikringsstyrelse

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikring (ændret)

Disciplinærnævnene i henhold til beredskabslovene

Disciplinærnævnet for registrerede revisorer

Disciplinærnævnet for statsautoriserede revisorer

elprisudvalget

energiklagenævnet

energistyrelsen

EU's ombudsmand

Flygtningenævnet

Forbrugerklagenævnet

Forsvarets ankenævn

Forsvarets disciplinærnævn

Fællesrådet for den fri ungdomsuddannelse

Færdselsstyrelsen

Fødevaredirektoratet

Gas- og varmeprisudvalget

Havneklagenævnet

Helbredsnævnet for søfarende

Huslejenævnene

Indenrigsministeriets CPR-kontor

Jernbaneklagenævnet

Klagenævn for øvrige kursusudbydere

Klagenævnet for ejendomsformidling

Klagenævnet for udbud

Klagenævnet for værdipapircentralen

Konkurrenceankenævnet

Landsskatteretten

Landstandlægenævnet

Lægemiddelskadenævnet

Miljøklagenævnet

Miljøstyrelsen

Naturklagenævnet

Partistøttenævnet

Patentankenævnet

Patientskadeankenævnet

Pengeinstitutankenævnet

Politiklagenævnet

Pressenævnet

Psykolognævnet

Radio- og TV-reklamenævnet

Realkreditankenævnet

Registertilsynet (ændret)

Rejseankenævnet

Revisornævnet

Rigsadvokaten

Service 900-tjenestenævnet

Skatteankenævnene

Skov- og naturstyrelsen

Skyldrådene

Statsadvokaterne

Sundhedsvæsnets patientklagenævnet

SU-styrelsen

Taksationskommissioner

Telebrugernævnet

Teleklagenævnet

Telestyrelsen

Tilbageholdelsesnævnet

Tipsungdomsnævnet

Tvistighedsnævnet

Udlændingestyrelsen

Udvalget vedr. lokalradio og -TV

Vejdirektoratet

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Værnepligtsnævnet

 

 


Hit Counter