Er der en grænse for, hvor længe man kan være midlertidigt ansat?

En kollega har været ansat i perioden 14. juni 1999 og frem til 28. februar 2000. Herefter er hendes kontrakt blevet forlænget med 3 måneder ad gangen.

Er der ikke en regel i funktionærloven, der siger, at en kontrakt kun kan forlænges et antal gange, hvorefter man kan betragte sig selv som fastansat?

Jeg har forsøgt at læse funktionærloven igennem, men kan ikke gennemskue det gnidrede sprog.

Kan I hjælpe mig?

Svar:

En tidsbegrænset eller midlertidig kontrakt kan efter praksis som  udgangspunkt forlænges én gang, uden at der af den grund bliver tale om et uafbrudt ansættelsesforhold med opsigelsesvarsel mv. til følge.

 I visse tilfælde har der dog været tale om adskillige forlængelser af  ansættelsesforhold, uden at det er blevet til et uafbrudt  ansættelsesforhold. I de situationer har arbejdsgiveren kunne dokumentere, at der hver gang er opstået en ny situation, som han ikke kunne tage højde for ved ansættelsesforholdets start, f.eks. en ny sygdom, barsel el. lign.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk