Kan jeg få det fulde befordringsfradrag, hvis jeg kører uden om København C. på motorvejen?

Jeg har flere muligheder at vælge mellem, når jeg kører til og fra arbejde.

Den ene vej går gennem Københavns centrum (ca. 22 km), den anden i en bue udenom langs motorvejen. Denne er ca. 32 km.

Jeg foretrækker motorvejen, da det i reglen er den hurtigste vej tidsmæssigt. Jeg har envidere erfaring for, at benzinforbruget er nogenlunde det samme på de to ruter, da motorvejens jævne kørsel er billigere i benzin end bykørslens mange stop.

Er jeg berettiget til at beregne mit transportfradrag efter den lange afstand?

SVAR:

Jeg vil mene at du kan bruge den lange rute. Du har gode argumenter; hurtigst og samme energiforbrug samt at det er mest trafiksikkert.

Kommer du op at toppes med skattemyndighederne, har du støtte i 2 afgørelser, som er kort refereret nedenfor. Oplys myndighederne om dem, og sagen vil sandsynligvis gå i orden.

TfS 1991.130 LSR: S havde ved beregning af befordringsfradrag mellem hjemmet i København og arbejdssted i Skovlunde valgt en transportvej, der var 18 km længere end den af skattemyndighederne anviste. Hun anførte som begrundelse, at den sparede tid (11 minutter om dagen) og benzin (48 L  årligt) for hende og var den bedste færdselsmæssigt, da hun kunne benytte
motor/omfartsvej i stedet for at køre gennem bymæssig bebyggelse. Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte den af S valgte transportvej.

TfS 1998.243 LSR: De lokale skattemyndigheder havde nedsat A's befordringsfradrag for 1994 mellem hjem og arbejde fra 5.890 kr til 4.713 kr., da et Edb-program havde beregnet den korteste afstand til 48 km, mens A faktisk kørte 54 km dagligt, idet A valgte en senere afkørsel fra motorvejen. LSR fandt, at A havde godtgjort hensigtsmæssigheden af den af hende valgte rute, og fradraget på 5.890 kr. efter LL § 9 C blev derfor godkendt.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen