Kan vores veninde straffes for et proforma-ægteskab?

Jeg har læst om jeres gode service, og jeg håber I kan hjælpe mig med et lille problem af moralsk karakter:

Vi har fundet ud af, at en god veninde vi har, har indgået et pro-forma ægteskab med en udlænding. Hun har ellers ingen kontakt med ham, og der er ingen tvivl om at forholdet på denne måde strider mod loven.

Vi vil under ingen omstændigheder melde hverken hende eller ham til politiet (på den måde bryder VI loven, men hvad skal man gøre?)

Spørgsmålet er nu: Hvis det bliver opdaget af myndighederne bliver HAN jo bare smidt ud af landet - det er der nok ingen tvivl om - men vores bekymring går mere på: Hvad sker der med HENDE? Får hun en bøde? Eller er der andre vederstyggelige ting hun bliver udsat for fra lovens side? Hvad risikerer hun?

Vi er meget bekymrede.

SVAR:

Der er grund til bekymring, såfremt jeres veninde har indgået pro-forma ægteskab som beskrevet.

Da jeres veninde efter fast praksis må antages at have underskrevet en fortrykt samlivserklæring har hun og hendes ægtefælles overtrådt hhv. straffelovens § 163 -"urigtige skriftlige erklæringer til brug overfor offentlig myndighed" og udlændingelovens § 59, stk. 3 og § 43,stk. 3.

Den 07.08.1996 afsagde Østre Landsret dom i en nogenlunde tilsvarende situation

UfR 1996.1425 ØLD: Dansk kvinde på 26 år  idømt fængsel i 30 dage for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 3 ved at have indgået proformaægteskab med udlænding (mod et vederlag på 80.000 kr.) og for overtrædelse af STRFL §  163 ved afgivelse af urigtig erklæring til direktoratet for Udlændinge om, at de havde levet og fortsat levede i normalt ægteskab i fælles bolig. Der fandtes  ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Derudover kan der i medfør af nævnte § 43, stk. 3, afkræves erstatning for evt. udgifter det offentlige måtte have afholdt.

Formildende og skærpende momenter for straffens størrelse kan bl.a. være om der for venindens bistand er modtaget betaling for arrangementet.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

jug-logo.jpg (14017 bytes)