Kan vi lade en del af arven efter min onkel tilfalde sportsklubben?

Min onkel har tilsyneladende ikke efterladt sig noget testamente. Han var meget aktiv inden for det lokale sports- og kulturliv. Min søster og jeg tror, at han selv ville have valgt at testamentere et beløb til ungdoms- og pensionistarbejdet i den lokale sportsklub, hvis han havde nået at skrive testamente. 

Kan vi som nærmeste arvinger gøre noget i forbindelse med skiftet, så en del af arven tilgår sportsklubben, uden vi først skal betale boafgift + tillægsboafgift af beløbet?

Svar:

Hvis jeres onkel ikke har oprettet et testamente til fordel for sportsklubben, kan dødsboet ikke udlodde arv til denne, selv om alle arvingerne er enige heri.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus