Må bestyrelsen lade træerne beskære, så gården ligner resterne af Afghanistan?

Jeg har et spørgsmål vedr. vores træer i vores gård. Der  er i alt 5 stk.

I går kom jeg hjem og så til min skræk at samtlige 5 træer i gården var  blevet beskåret på den mest hensynsløse og skræmmende måde. Når jeg  ser ud af mit vindue ligner det resterne af Afghanistan.

Så er det jeg spørger mig selv og jer, om det kan være rigtigt at  bestyrelsen egenhændigt har lov til at foretage så kraftige  forandringer af  vores gårdmiljø (og udsigt), uden at rådføre sig med beboerne?

I vores vedtægter står der: 

"Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør  eller salg/køb af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne  vedtægt  kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter  fordelingstal stemmer herfor".

 Kan jeg henvise til denne paragraf og gøre bestyrelsen opmærksom på  at de er gået ud over deres beføjelser. Kraftig beskæring af træer er vel en  "væsentlig forandring af fælles bestanddele." Det er det i hvert fald  når jeg kikker ud af mit vindue og ser de underlige stumper, som nu er hvad der er  tilbage af vores før så flotte træer.

Svar:

Jeg vil bedømme det som værende under bestyrelsens almindelige kompetence. Det kan ikke betegnes som en væsentlig forandring af fælles bestanddele.

Bortset fra det kan du naturligvis altid på en generalforsamling meddele, at du finder at bestyrelsen har handlet helt uacceptabelt ved at iværksætte dette uden at forespørge beboerne. Bestyrelsen vil sikkert meddele at den ikke kan rende og spørge om alt, men at det er underlagt bestyrelsens kompetence. Endvidere at det var nødvendigt af hensyn til lys og måske frygt for stormskader.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen