Kan ejerforeningen optage lån uden enstemmighed?

Min ejerforening står over for et større reparationsarbejde, og bestyrelsen foreslår derfor, at der optages et "fælleslån", hvor > medlemmerne hæfter solidarisk.

Selv foretrækker jeg at  betale min andel kontant og har derfor ingen interesse i at betale renter af et lån, jeg ikke har brug  for, og hvor jeg kommer til at hæfte for eventuelle useriøse låntagere, der indgår i arrangementet. 

Mit spørgsmål er derfor: Kan generalforsamlingen uden enstemmighed  vedtage et sådant lån?

Svar:

Spørgsmålet om etablering af fælleslån i ejerforeninger eller andelsforeninger giver ofte store principielle problemer, men udgangspunktet må være, at sådanne lån kan etableres med det flertal, som de pågældende vedtægter foreskriver. Det er i de fleste tilfælde med kvalificeret flertal men ikke nødvendigvis med enstemmighed.

Etablering af fælleslån er ofte den eneste mulighed for at ejerforeninger eller andelsboligforeninger kan få gennemført større renoveringsarbejder, f.eks. udskiftning af tag. Ikke alle vil individuelt kunne finansiere udgiften, hvorfor fælleslån kan være en nødvendighed.

I nogen foreninger besluttes det, at alle skal være med til fælleslånet, hvilket forenkler administrationen af lånet, da alle blot skal bidrage til dette efter fordelingstallet.

I andre tilfælde gennemføres en ordning, således at de personer der ønsker at finansiere selvstændigt har mulighed for dette. De bliver så ikke opkrævet bidrag til ydelserne på fælleslånet, men vil på baggrund af vedtægterne hæfte solidarisk sammen med de øvrige medejere.

Hvis ejerforeningen i øvrigt administreres fornuftigt, og låneengagementet er af en sådan størrelsesorden, så ydelserne ikke ødelægger ejernes mulighed for at betale fællesydelserne, er risikoen bestemt til at overse. En forhindring af optagelse af fælleslån kan i nogen tilfælde faktisk bevirke, at ejendommene bliver fuldstændigt forsømt, og at de enkelte ejerlejligheder eller andelslejligheder alle taber i værdi.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen