Skal min svigersøn betale 4.500 kr. i erstatning for skade på lejet gulvslibningsmaskine?

Min svigersøn har lejet en gulvslibningsmaskine, som gik i stykker inden ibrugtagning - ved at køre over dørtrinet knækkede et hjul af. Vi kunne se på hjulet, at det havde en gammel skade.

Firmaet forlanger nu erstatning på 4.500 kr. for reparation af maskinen, som de mener sig berettiget til ifølge lejekontrakten.

På lejekontrakten står der, at lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på maskinen.

Kan det passe man er ansvarlig for en maskine, som har en gammel skade?

SVAR:

Medmindre der er meget klare holdepunkter for andet, vil en klausul som den omhandlede uden tvivl blive fortolket således at lejeren kun er ansvarlig for skader, som påføres maskinen ved en af lejeren udvist uagtsom adfærd.

Din svigersøn skal derfor naturligvis ikke betale som en hændelig skade og så meget desto mindre en skade, der var der i forvejen.

En anden ting kan være bevisproblemer, idet bevisbyrden for at skaden var hændelig/bestod i forvejen må påhvile din svigersøn.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)