Kan udlejer pålægge os viceværtsforpligtelser?

Da min familie og jeg flyttede ind i vores nuværende lejlighed (beliggende i et etagebyggeri, indeholdende 3 udlejede lejligheder til privat beboelse) havde vores underbo havde viceværtforpligtigelsen. De fraflyttede lejligheden, men der var ingen i beboelsen som fik viceværtsforpligtigelsen.

Der var så nogle problemer omkring snerydning samt udsætning af skraldespande mv. som viceværten tidligere tog sig af.

Jeg har dd. modtaget følgende:

Som følge af, at der ikke er nogen vicevært på ovennævnte ejendom, beder jeg Jer venligst i samarbejde med de andre beboere aftale arbejdsgangen for:

Udsætning af fyldte affaldsække til renovationsarbejderne.

Fejning af fortorv, herunder snerydning

Rydning af ukrudt i gårdhave

Jeg kan se i lejeloven § 19 stk. 3, at udenvendig vedligeholdelse påhviler udlejer (herunder også snerydning), hvad med skraldespandene, og hvordan tackler vi bedst denne sag.

 SVAR:

Send udlejeren et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af - og hvor du understreger, at de omtalte opgaver alene påhviler udlejer efter lejelovens § 19.

Skriv at du på ingen måde agter at deltage i renholdelsen af ejendommens fælles arealer, lige som fjernelse af ukrudt samt udsættelse af renovationsbeholdere alene påhviler udlejer.

Send brevet såvel anbefalet som almindeligt og tilføj følgende i det:

"Af bevismæssige grunde sender jeg dette brev såvel anbefalet som almindeligt".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund