Lugtgener fra underboen

Kære retshjælp!

Jeg har en ejerlejlighed, hvor lugte fra underboens gøren og laden kan forårsage diverse ubehagelige kvalmefornemmelser.

Mit spørgsmål er, om hvis ansvar det er, og om der overhovedet er nogen retspraksis på dette område?

Hvad synes I, jeg skal gøre?

Svar

Da ejendommen er udstykket i ejerlejligheder, kan du forsøge at få ejerforeningen til at gå ind i sagen - og eventuelt klage til kommunens tekniske forvaltning over lugtgenerne.

Men rent bevismæssigt kan det blive en særdeles vanskelig sag, som må køres på almindelige naboretlige grundsætninger, for der findes ingen klar retspraksis på dette område.

Prøv i første ombæring, om du kan tale dig til rette med underboen, da det vil være langt det letteste. Og lykkes det ikke, så forsøg at få ejerforeningen inddraget i sagen. Det er nemlig ejerforeningen, der kan forsøge at få din underbo dømt til at fraflytte ejerlejligheden, såfremt lugtgenerne fortsætter.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund