Kan vi indføre pro-rata hæftelse i ejerforeningen?

Jeg har købt en ejerlejlighed, som min datter skal leje.

Imidlertid har det undret mig, at ejerforeningens vedtægter indeholder en passus om at "ejerne hæfter personlig og solidarisk".

Det er da kun til glæde for kreditorerne - ikke foreningens medlemmer.

Jeg spurgte ejendomsmægleren, om det var almindeligt og måske endda lovbundet - det vidste han dog ikke noget om!!! - men sagde at "det var helt normalt".

Det lyder da som noget vrøvl - med mindre altså det er lovbundet, hvilket jeg mener ikke er tilfældet, hvis jeg kigger på loven om ejerforeninger (i denne udmærkede brevkasse).

Jeg har vel ret i, at det kan ændres i ejerforeningen, så vi blot hæfter pro rata?

SVAR:

Det er fast antaget i teorien, at medlemmerne i en ejerforening hæfter personligt og solidarisk. Dette fremgår dog hverken af ejerlejlighedsloven eller af normalvedtægten.

Det antages også, at det er muligt i vedtægterne at begrænse hæftelsen til en personlig pro-rata hæftelse, således at medlemmer kun hæfter efter deres fordelingstal. Selv om vedtægterne tinglyses, kan en sådan bestemmelse dog muligvis ikke gøres gældende over for en tredjemand i god tro, jf. Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg. 1995 p. 272.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg