Hvor meget må hunde støje?

Ang. Hundelarm.

Er der regler for dette, når man bor i eget hus - i så fald hvilke ???

Svar:

Reglerne står i lov om hunde, men der er intet forbud mod at hunde "larmer". Til gengæld kan naboer og genboer reagere, hvis larmen bliver for høj, idet loven i § 4 bestemmer følgende:

"Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagende eller vedholdende gøen eler tuden, og der indgives klage derover til politiet, givet dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukkes, at lade den fjerne".

De danske politikredse benytter udelukkende den første mulighed Nemlig at give "pålæg" - eller en henstilling om du vil - om at dæmpe støjen. Jeg kender i hvert fald ingen nyere sager, hvor en hund er blevet tvangsfjernet!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund