Skal jeg betale akkordtillæg til mureren, hvis det ikke står i kontrakten?

I forbindelse med opførelse af carport har vi fået en regning fra mureren, hvor arbejdslønnen er 116 timer á 260 kr.
 
Denne timeløn var oplyst ved start af byggeriet.
 
På regningen er der yderligere anført et akkordtillæg på 6.200 kr.

Dette har på intet tidspunkt været omtalt af mureren.
 
Kan jeg undlade at betale dette tillæg ?


Svar:

Som spørgsmålet er formuleret, må arbejdet være udført som regningsarbejde, hvor håndværkeren kan kræve timeløn efter sædvanlige beregningsprincipper, medmindre satsen bliver urimelig høj.

Det er ikke smart af ham ikke på forhånd at oplyse, at der ud over den oplyste timeløn også tillægges et akkordtillæg, og hvis du kan bevise, han kun har oplyst dig om timelønnen, er der indgået aftale om betaling af timelønssatsen og ikke mere.

Men normalt kniber det med et sådant bevis, da disse oplysninger som regel blot gives mundtligt på tomandshånd, og det er da også et spørgsmål, hvor meget du skal risikere ved en så lille difference. Det æder sig nemt op i bøvl og omkostninger.

Med venlig hilsen

Tom Tønnies

RET&RÅD, Vejen

Tlf.: 75 36 22 44

jug-logo.jpg (14017 bytes)