Hvordan skal vi fordele udgifterne til fælles hus, som er sat til salg, når den ene er fraflyttet?

Hvordan skal udgifterne fordeles til et fælles hus, når et parforhold ophører og den ene part fraflytter.

Udgangspunktet er begge parter står på skødet og huset er sat til salg.

Realkreditlån, ejendomsskat, husforsikring, grundejerforening samt forbrugsudgifter (vand, el, varme, bredbånd).

Svar:

Udgifterne skal ligedeles mellem parterne.

Fra udløbet af en rimelig opsigelsesperiode, f. eks. på 3 måneder, skal den, der bor i huset, betale en rimelig husleje - svarende til 50% af, hvad huset kunne indbringe ved udlejning til tredjemand, og denne skal tillige selv betale udgifterne til el, vand, varme og bredbånd. 

Ovenstående gælder, hvis der ikke er truffet andre aftaler i en samejeoverenskomst.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus