Kan min kæreste udnytte mit uudnyttede personfradrag?

Min kæreste og jeg  bor sammen - det har vi gjort i 11 år. Vi har et fælles barn (og fælles forældremyndighed) på 4 1/2 år.

Sidste år havde jeg ingen indkomst (slutningen af studie). 

1). Kan min kæreste komme til at udnytte mit ubrugte personfradrag ??

2). Hvis nej, kunne min kæreste have gjort det hvis vi havde været gift ?

Svar:

ad 1: Nej. Retten til overførsel af uudnyttede personfradrag gælder kun for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udgang.

ad 2: Ja.  Det koster med andre ord din kæreste en merskat på ca. 14.000 kr. (38% af 36.800 kr.), at I ikke er gift.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg