Kan moderen få konfirmationsbidrag fra kommunen, når faderen er død?

Er det korrekt, at man ikke kan få konfirmationsbedrag, hvis faderen til ens barn er død, og kommunen jo dermed har overtaget "hans" forsørgelsespligt ?

Og kan man få noget som modsvarer, men hedder noget andet ?

Svar:

Når faderen er død, kan moderen få et særligt børnetilskud, som svarer til det normale børnebidrag

Moderen kan ikke få  konfirmationsbidrag fra kommunen, da der ikke er indsat regler om særlige børnetilskud ved konfirmation i børnetilskudsloven.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31

8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600