Skal børnebidragene beregnes efter satsen for 2 børn, når det 3. barn tjener for meget?

Min mand har forsørgerpligt overfor 3 børn. Nu tjener det ene barn mellem 3.000 og 4.000 kr. om måneden i den forbindelse har vi 2 spørgsmål:

Kan min mand slippe for at skulle betale børnebidrag til barnet?

I fald han slipper for at skulle betale bidrag til det pågældende barn som i sagens natur er under 18 år betragtes det så på samme måde som hvis et barn er fyldt 18 år og han så kun har forsørgerpligt over for 2 børn og dermed får indkomstgrænsen for forhøjet børnebidrag sat ned eller hvordan er bestemmelserne i et sådant tilfælde?

Svar:

Hvis barnet tjener mere end 3.200 kr. om måneden, vil statsamtet efter ansøgning lade børnebidraget bortfalde.

Dette må logisk føre til, at bidraget til de to andre børn skal beregnes efter taksterne for bidragspligtige med 2 børn

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus