Kan jeg fratrække aftalte børnebidrag i perioden fra samlivsophævelsen til separationen?

Min kone og jeg er gået fra hinanden for 2 måneder siden. Vi har endnu ikke gennemført separation. Bodeling og aftale om børnepenge er indgået skriftligt og vi er enige om dette.

Jeg er dog kommet i tvivl om fradrag for børnepenge i perioden indtil en evt. separation/skilsmisse. Det fremgår nogle steder at bidrag udover at være indbetalt også skal være indgået ved en bindende aftale. Er en skriftlig aftale mellem de to parter tilstrækkelig til at opnå fradragsret ?

SVAR:

Det fremgår klart og utvetydigt af ligningslovens § 10, stk. 3, at der ikke er fradragsret for aftalte bidrag i samlivsophævelsesperioden. Det gælder, selv om aftalen er skriftlig. Bidragene skal være fastsat af statsamtet, og din kone bør derfor hurtigst muligt ansøge statsamtet om, at du bliver sat i børnebidrag fra samlivsophævelsen.

Efter separationen eller skilsmissen er der fradragsret for såvel aftalte som fastsatte bidrag.

Du kan læse mere om bidrag og skat på emne nr. 588.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.