Har kommunen pligt til at svare?

Om muligt ville jeg gerne have oplyst, om en kommune har pligt til at svare inden for bestemte frister i henhold til loven.

Har skrevet fire breve til kommunal teknisk tjeneste om et vigtigt vejproblem, og har foreløbigt fået henholdende og afvisende svar.

Sagen drejer sig om et spørgsmål om offentlig/privat vej.

I det sidste brev (sendt for 4 uger siden) udbad jeg mig kopier af dokumenter af vejens "historie", - dokumenter jeg ved findes, har kopier fra landmålere etc.

Jeg har ikke hørt fra kommunen endnu, men mener iflg. forvaltningslov, at jeg skulle have svar inden 14. dage ??

Sagen er kompliceret gennem årene, men hører til i kategorien "at kommunen uden beboernes viden, har "lavet lidt om på et matrikel-nr, som viser, at vi er offentlig vej (1972-1979). Efter 1984 er vi pludselig privatvej i kommunens regi, men ingen af 19 husejere har hørt noget om disse transaktioner.

Vi har ikke en grundejerforening, men står sammen om sagen, og skal have møde herom, når sommerferierne er overstået.

SVAR.

En kommune har ikke pligt til at svare indenfor bestemte frister, når det gælder en forespørgsel som den omtalte. Men hvis du direkte anmoder om aktindsigt i vejsagen, gælder der en frist. Nemlig følgende efter offentlighedslovens § 16 stk 2:

Er begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om , hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Send eventuelt kommunens tekniske forvaltning et nyt og anbefalet brev, hvor du anmoder om svar på, hvorfor din begæring om aktindsigt ikke er blevet imødekommet, og hvorfor kommunen ikke overholder § 16 stk 2 i lov om offentlighed i forvaltningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund