733 Størrelsen af et depositum

Når du lejer et værelse eller en lejlighed, kan din udlejer maksimalt forlange at få et depositum, som svarer til 3 måneders husleje. Hvis lejemålet er indgået før d. 01.07.1994, kunne udlejer kræve et depositum på maksimalt 6 måneders leje.

Et sådant depositum er udlejerens sikkerhed for, at du overholder dine forpligtelser i lejeforholdet, fx at du betaler husleje til tiden og sørger for, at beboelsen ved fraflytning bliver afleveret i den stand, der er aftalt i kontrakten. Overholder du ikke dine forpligtelser, kan udlejeren fratrække de skyldige beløb i dit depositum.

Hvis udlejeren både forlanger at få en permanent forudbetalt husleje og et depositum, skal du være klar over, at boliglovene sætter et maksimum for det samlede beløb. Udlejeren vil nemlig højst kunne forlange et beløb - og det uanset om det er indskud, forudbetalt husleje eller depositum - der i alt svarer til et 6 måneders husleje, dvs. et depositum på 3 måneders husleje og 3 måneders forudbetalt leje.

Når det maksimale depositum skal beregnes, skal dette ske på grundlag af lejen før a contobidrag til varme. Betaler du f. eks. 2.500 kr. om måneden i husleje og 400 kr. om måneden i a conto varme, kan din udlejer højst kræve et depositum på 7.500 kr. og forudbetaling af 3 måneders leje med 7.500 kr. .

Gennemfører din udlejer en lejeforhøjelse, kan depositum og forudbetalt leje kræves reguleret.

Du kan ikke kræve dit depositum forrentet.

Skulle ejendommen skifte ejer, mens du bor til leje, hæfter den nye ejer for tilbagebetalingen af dit depositum. Dit krav på tilbagebetaling er nemlig gyldigt mod enhver ejer uden tinglysning.

Ønsker du at vide mere om tilbagebetalingen af dit depositum, kan du læse emne nummer 758.