Dækker kaskoforsikringen ved en promille på 1,20?

Min søn har haft et biluheld og totalskadet sin egen bil. Han kommer på hospitalet og der bliver taget spiritusprøve, og det viser sig, at han har en promille på 1,20.

Skadesanmeldelse bliver udfyldt til forsikringselskabet, som accepterer skaden og udbetaler ca. kr 80.000.- til dækning af bilen.

Der er så sket det, at min søn har været i retten og er blevet fradømt kørekortet i 1 år og har fået en bøde på kr. ca 11.000.-

Min søn er nervøs for om forsikringsselskabet kan og vil kræve forsikringensummen tilbage, kan de det ???.

SVAR

Kaskoforsikringen kan nægte at betale, hvis skaden på bilen er forvoldt ved selvforskyldt beruselse.

Heri ligger, at forsikringsselskabet skal kunne bevise, at beruselsen må antages at være hovedårsagen til skaden.

Det kræves i retspraksis desuden, at promillen har været højere end 1,20. Det er i den forsikringsretlige teori meget omdiskuteret, om der foreligger selvforskyldt beruselse, så snart promillen er på over 1,20. Landsdommer Preben Lyngsø når i Forsikringsret 7 udg. 1994 side 258 frem til den konklusion, at promillen skal have været en del over 1,20 for at beruselsen kan antages at være hovedårsag til skaden. Havde promillen været over 1,60, ligger det fast i retspraksis, at skaden antages at være forvoldt ved selvforskyldt beruselse.

Hvis forsikringsselskabet skulle finde på at kræve erstatningen tilbage, skulle din søn have gode muligheder for at blive frifundet allerede som følge af ovenstående.

Hvis forsikringsselskabet har haft kendskab til sigtelsen for spirituskørsel og alligevel har udbetalt erstatning, må din søn også af denne grund kunne nægte at tilbagebetale beløbet. Jeg formoder, at selskabet kar set politirapporten, forinden udbetaling fandt sted, men jeg kan jo ikke vide dette med sikkerhed.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg