Hvordan afbryder jeg forældelse i Hafnia-sagen?

Ved aktieemissionen i juli 1992 af aktier i Hafnia Holding og den umiddelbart afterfølgende konkurs tabte jeg et mindre beløb - under 5000 kr. - af min pensionsopsparing i Den Danske Bank. Så vidt jeg har forstået, er der bevilget fri proces til en privatperson, der vil søge at opnå erstatning fra Den Danske Bank.

Mit spørgsmål er: Hvad kan jeg foretage mig for at udskyde forældelsesfristen indtil den pågældende sag er afgjort ved domstolene?

Jeg forventer, at afgørelsen af denne sag vil kunne give et overblik over, om jeg og formentlig mange andre kan opnå en tilsvarende erstatning.

SVAR:

Hvis du vil undgå at miste dit krav på grund af forældelse, bliver du nødt til:

1) enten at udtage stævning

2) eller få en såkaldt procesaftale med de ansvarlige for aktieudstedelsen, dvs. Hafnias daværende bestyrelse, Den Danske Bank osv.

Umiddelbart er det vanskeligt at sige, hvornår dit eventuelle krav bliver forældet. Men vil du være på den sikre side, skal du gøre det gældende senest fem år efter det tidspunkt, hvor du købte dine Hafnia-aktier.

Som du har kunnet læse i avisen er der en privat investor, der har fået fri proces og udtaget stævning med juridisk assistance fra advokat Mikael Bernhoft, Amaliegade 12, 1256 København K. Mikael Bernhoft har foreløbig modtaget mellem 100 og 200 henvendelser fra andre investorer, som føler sig snydt. Derfor forsøger han at få en frivillig aftale om, at udfaldet af den verserende retssag også kommer til at gælde for disse investorer, dvs. en såkaldt procesaftale.

Hvis du henvender dit skriftligt med dit krav til advokat Mikael Bernhoft, kommer det automatisk med på hans liste over utilfredse Hafnia-investorer. Det er gratis at komme på listen, men skulle du senere få dine 5.000 kr. tilbage, beregner advokaten sig et beløb for sin ulejlighed.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund