Hvad er forskellen på garanti og reklamationsfrist?

Kan brevkassen mon give mig nogle konkrete eksempler på, hvad forskellen er på ordene reklamationsfrist og garanti i relation til forbrugeres køb i butikkerne?

Svar:

Det er svært at give dig nogle eksempler på forskellen i praksis, da det er min erfaring, at de to begreber bruges i flæng af de erhvervsdrivende.

Rent teoretisk er der dog en forskel. En garanti er egentlig en tilsikring af nogle bestemte egenskaber ved en vare. Ex. kan der gives rustgaranti på en bil. Man vil således i hele garantperioden kunne klage, hvis bilen begynder at ruste. En reklamationsfrist er den tidsperiode, du har til at klage over en mangel ved en vare. Der er altså ingen speciel garanti mod mangel, men hvis du opdager noget kan du klage indenfor denne periode.

Der findes i købeloven både en relativ reklamationsfrist og en absolut reklamationsfrist. Den relative frist er afhængig af, hvornår du opdager manglen. Fra du bliver opmærksom på ex. rust i bilen skal du inden "rimelig tid" (2 mdr.) klage over dette. Den absolutte frist er på 2 år. Dvs. hvis du opdager en mangel efter, at der er gået mere end 2 år, kan du ikke længere klage over den, medmindre der er givet en længere reklamationsfrist eller end egentlig garanti, der rækker ud over de 2 år.

I den forbindelse kan jeg orientere dig om, at de erhvervsdrivende ikke må reklamere med en garanti, hvis ikke den går ud over reklamationsfristen på de 2 år i købeloven, men som nævnt indledningsvis er der mange erhvervsdrivende, der anvender ordet garanti, når de henviser til købeloven. Dette er således ikke helt korrekt.

Garanti er en tilsikring ved varens egenskaber. Reklamationsfrist er den perioden man har til at klage over en mangel. Når du køber noget i butikkerne er du automatisk sikret via reglerne i købeloven om reklamationsfrister. Hvis du derimod skal have en garanti for noget skal dette fremgå af den individuelle aftale.

Med venlig hilsen

Annette Hansen