Hvor store afgiftsfrie gaver må min søster give mig hvert år?

Jeg har en søster, der er blevet alene med en pæn formue på over 1 mill. i aktiver.

Må hun give mig et skattefrit beløb hvert år - og hvor stort?

Svar:

Nej, det må hun ikke.

Gaver mellem søskende er indkomstskattepligtige, medmindre giver og modtager har boet sammen i de sidste 2 år..

Et sagkyndigt udvalg gik i en delbetænkning (nr. 1074/1984 p. 216) ind for, at forældres afkom (søskende og søskendebørn) kom ind under den gaveafgiftspligtige personkreds. Dette fornuftige forslag er desværre aldrig blevet gennemført - uanset at det er meget vanskeligt at finde en blot nogenlunde saglig begrundelse for, at man ikke må støtte sine søskende med afgiftsfrie gaver.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg