Må jeg vise videofilm i en klub?

Jeg arbejder i en klub for børn i 4. 5. - og 6. klasse. 

Børnene betaler kontingent for at gå i klubben, så det er en lukket skare som frekventerer stedet. Spørgsmålet er så om jeg må leje en videofilm og vise den for børnene uden jeg kommer i klemme mht. lovgivningen?

Svar:

Ophavsretsloven giver producenterne af film en eneret til blandt andet "offentlig fremførsel" af deres værker. Omvendt må man frit se den, hvis det er i privat regi.

Det hele afhænger således af, hvorvidt klubben kan karakteriseres som privat eller offentlig. Spørgsmålet er ikke fuldstændigt afklaret i retspraksis, hvor der i de seneste år har været mange lignende sager, blandt andet om retten til at spille musik i klubber uden at betale afgifter til musikerne for fremførslen.

Mit bud på et svar til dit spørgsmål må være, at du GERNE må vise filmene for børnene. Dette baserer jeg på dine oplysninger om, at klubben udelukkende er for børn i 4.-6.klasse, og at andre sjældent kommer der, da der kræves kontingent. Dertil kommer, at klubben ikke udelukkende er oprettet for at se videofilm, samt at det er et relativt lille antal børn, der er samlet i klubben. Dette taler alt sammen for, at der er tale om en privat forevisning af filmen, hvilket er lovligt.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg.