267 Fremtidsfuldmagt 

 

Købsaftale mellem private vedrørende personbil

Med denne fremtidsfuldmagt kan du sørge for, at en eller flere af dine nærmeste kan bestyre din formue og handle på dine vegne, hvis du selv blive ude af stand hertil

Pris:  300,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:

Den nye lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft d. 01.09.2017.

Du kan med en fremtidsfuldmagt sikre, at fuldmægtigen(e) kan foretage hensigtsmæssige dispositioner på dine vegne vedrørende dine personlige og økonomiske forhold, således at et værgemål ikke bliver fornødent, selv om du helt eller delvist måtte miste evnen til at varetage dine forhold. Fuldmægtigen(e) kan selv bestyre din formue, og det bliver ikke nødvendigt, at din formue skal anbringes i et godkendt forvaltningsinstitut og administreres af en værge, som skal have Familieretshusets tilladelse til en række dispositioner, herunder frigivelse af din formue.

Fuldmagten oprettes
digitalt med NEM-ID ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten, og den skal derefter inden 6 måneder vedkendes  for notaren.

Hvis  du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver du fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret

Fuldmagten indeholder bestemmelse om fuldmagtens omfang, fuldmægtigen(e)s dispositionsret, samråd med dine nærmeste, retten til at give gaver, administration og regnskab, godtgørelse af udgifter og ret til honorar.

Formularen koster 300 kr. incl. moms.

Du får automatisk tilsendt formularen som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Der medfølger en gennemgang af fuldmagten, en udførlig vejledning i oprettelsen . og en oversigt over landets notarkontorer