251DE Ægtepagt om delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse 

 

Ægtepagt

For mange par kan det være en god ide at begrænse formuefællesskabet til kun at omfatte det, I erhverver under selve ægteskabet ved egen eller fælles indsats.

Pris:  400,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I ikke opretter ægtepagt, får I formuefællesskab. 

Det betyder, at I i tilfælde af separation eller skilsmisse skal dele alt, hvad I ejer, herunder også det, som I hver for sig ejede ved ægteskabets indgåelse, og det, som I under ægteskabet måtte have erhvervet ved arv eller gave. 

Hvis I ejer nogenlunde lige meget eller lige lidt ved ægteskabets indgåelse og hvis ingen af jer har nogen større arv eller gaver i vente, kan I roligt vælge det rene formuefællesskab.

Hvis der er en større forskel på jeres formue ved ægteskabets indgåelse, eller hvis den ene af jer har en større arv eller gaver i vente fra familien, kan det være en god ide at begrænse formuefællesskabet til kun at omfatte det, som I er fælles om, nemlig det som I erhverver under ægteskabet ved egen eller fælles indsats.

Ægtepagten om delvist kombinationssæreje går netop ud på at etablere en sådan blandet formueordning, hvor alt, hvad I hver for sig har indført i ægteskabet, og alt, hvad I under ægteskabet måtte erhverve ved arv eller gave, skal tilhøre den pågældende som skilsmissesæreje på særlige vilkår, dvs. kombinationssæreje.

Hvis I ønsker, at særejet skal omfatte alt, hvad I måtte erhverve under ægteskabet, altså ikke blot erhvervelser ved arv eller gave, men også andre erhvervelser, f. eks. alt hvad der spares op af lønindtægter, skal I vælge en ægtepagt om rent kombinationssæreje, som har formular nr. 251RE.

Ægtepagten om delvist kombinationssæreje medfører:

  1. At I hver for sig kan beholde det, I medbringer - eller allerede har medbragt - i ægteskabet, og det, som I under ægteskabet erhverver ved arv og gave , for det tilhører jer hver især som jeres særeje - og skal derfor ikke deles i tilfælde af en separation eller en skilsmisse.

  2. At I samtidigt kan være sikre på, at I får stillet jeres ægtefælle godt i tilfælde af død. I den situation bliver værdierne i førstafdødes særeje nemlig automatisk til fælleseje, mens den længstlevendes særeje-værdier skifter fra at være skilsmissesæreje til at blive fuldstændigt særeje, og derfor kan udtages forlods af den længstlevende.

Du kan på emne nr. 532 læse mere om, hvorfor vi anbefaler kombinationssæreje og ikke almindeligt skilsmissesæreje.

Ønsker I at indgå en aftale om delvist kombinationssæreje, inden I gifter dig - eller eventuelt efter I er blevet gift - kan I bestille en formular til en ægtepagt. Sammen med ægtepagten modtager I en praktisk vejledning, så I kan få jeres aftale tinglyst - og dermed gjort gyldig.

Formularen kan kun anvendes, hvis manden ved ægteskabets indgåelse har eller havde domicil (fast og varig bopæl) i Danmark. Det er ligegyldigt, hvor hustruen har domicil, eller hvor brylluppet finder sted.

Formularen koster 400 kr. incl. moms og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Denne version af formularen skal underskrives og tinglyses på såvel dansk som engelsk.

Der medfølger vejledning i udfyldelsen og tinglysning

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.250 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 2.950 kr.