Hvordan tinglyser jeg skifteretsattest digitalt ?
 

Jeg sidder i uskiftet bo efter min mand. Han er tinglyst adkomsthaver på vores ejendom, og jeg skal have tinglyst adkomst for at kunne omprioritere ejendommen.

Kan I fortælle, hvordan jeg skal gøre?

Svar:

www.tinglysning.dk vælger du at logge på under ”Tinglysning m.v.” og logger på med dit NemID.

Så vælger du ”Ny anmeldelse” (hvor det står med rød skrift) og kommer til siden ”Anmelder”, hvor du skal angive din mailadresse. Det er valgfrit, om du vil udfylde mere.

Næste side er ”Find tinglysningsobjekt”. Her skriver du adressen på ejendommen ind. (Systemet fremsøger den eksisterende adresse - i et blåt felt - som du skal klikke på.) Ved at klikke på ”Søg” har du valgt denne ejendom. NB: Hvis din mand havde adkomst på flere ejendomme (f.eks. sommerhus, forældrekøbslejlighed eller andet, kan du nu med fordel også anføre disse, således at du får tinglyst adkomst på alle ejendomme samtidigt.)

Klik på ”Næste”.

Næste side er ”Vælg dokumenttype”. Her vælger du kategorien ”Adkomst”. (Klik på q for at få vist valgmulighederne.) Under dokumenttype vælger du på samme måde ” Skifteretsattest Ægtefælle”.

Så kommer du til siden ”Skifteretsattest Ægtefælle”, hvor du skal indtaste først din mands cpr-nummer og navn og så dit eget cpr-nummer og dit navn.

Hvis din mand er afgået ved døden før d. 01.03.2019, (eller hvis hans fødselsdato ikke står i tingbogen), skal der nu uploades og vedhæftes en kopi af skifteretsattesten (PDF-fil). Sæt ü i ” Der refereres til dokumentation indlagt i Tinglysningsrettens bilagsbank.” Klik nu på ”Upload ny bilagsreference” og der fremkommer en side, hvor du skal finde PDF-filen på din PC og klikke på ”Choose file”. Skriv en kort beskrivelse af filen, f.eks. blot ”skifteretsattest”. Klik på ”Upload bilag”. Du er nu tilbage på siden ”Skifteretsattest ægtefælle”, hvor filen nu har fået et langt referencenummer bestående af tal og bogstaver - men den er endnu ikke vedhæftet anmeldelsen. Det gør du ved at klikke på ”Tilføj bilagsreference”. NB: Skifteretsattesten skal være underskrevet af Skifteretten - og de sidste fire cifre i cpr-numre må ikke fremgå.

Nu er du nået til underskriftssiden, hvor rollen ”Anmoder” (du selv) skal vælge at underskrive i underskriftsmappen. Der skal markeres i ”Skal ikke underskrive” for rollen ”Ejer”. Der skal angives en begrundelse, f.eks. ”Ejeren er afgået ved døden”. Underskrift for rollen ”Efterlevende Ægtefælle” er ikke nødvendig, hvilket markeres.

Husk, at tinglysningsafgiften kun udgør grundafgiften på kr. 1.750, når der er tale om ægtefælles indtræden i afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser (Tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 1, 2).

Der findes i øvrigt vejledninger på www.tinglysning.dk (Vejledninger/Tinglysning af skifteretsattester).

Da vi her på kontoret har erfaret, at mange er i samme situation som dig og ikke kan få hjælp til tinglysning af skifteretsattest hverken hos deres pengeinstitut eller hos realkreditinstituttet som før, har vi valgt som en service at tilbyde at ekspedere en sådan tinglysningssag for et fast honorar på kr. 1.750 inkl. moms, og du skal være velkommen til at benytte dig af denne mulighed, såfremt du måtte ønske det frem for selv at gå i gang med tinglysningsekspeditionen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31,
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
 


Hit Counter

29-06-20