Din mening
Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27.61 % 225 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 7.98 % 65 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 7.85 % 64 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 4.54 % 37 stemmer
Nej - denne del af formuen bør - uanset ægteskabets varighed - kunne udtages forlods 47.85 % 390 stemmer
Ved ikke 4.17 % 34 stemmer

Antal stemmer i alt: 815
Tilbage til oversigt