Hvordan tinglyser jeg min mors skifteretsattest digitalt - forud for overdragelse af sommerhus?
 

Undertegnede har bestilt formularer hos jer til udfærdigelse af formularer vedr. køb af fritidshus. Det er udmærkede dokumenter, men selv tinglysningen går ikke helt smertefrit.

Situationen er den, at jeg skal overtage min mors sommerhus. Imidlertid er det min far, der står på skødet som ejer. Min far er død, og min mor sidder i uskiftet bo. Jeg kan derfor ikke gennemføre tinglysningen digitalt. 

På tinglysningskontoret oplyste de , at jeg skulle anmelde, at min mor har overtaget huset efter min fars død, men det står mig ikke helt klart, hvordan jeg skal gøre det. 

Kan I fortælle, hvordan jeg skal gøre? 

Svar:

Du skal starte med at tinglyse din mors skifteretsattest om uskiftet bo som hendes adkomst på ejendommen, før du kan fortsætte med at tinglyse dit skøde.

NB: Når der er tale om tinglysning af efterlevende ægtefælles adkomst forud for en videre overdragelse af ejendommen, vil jeg anbefale, at Dokumenttypen ”Skifteretsattest” anvendes i stedet for ”Skifteretsattest ægtefælle. Der er mere, der skal indtastes - men der kan spares 1.750 kr. i tinglysningsafgift.

www.tinglysning.dk vælger du at logge på under ”Tinglysning m.v.” og logger på med dit NemID.

Så vælger du ”Ny anmeldelse” (hvor det står med rød skrift) og kommer til siden ”Anmelder”, hvor du skal angive din mailadresse. Det er valgfrit, om du vil udfylde mere.

Næste side er ”Find tinglysningsobjekt”. Her skriver du adressen på sommerhuset ind. (Systemet fremsøger den eksisterende adresse - i et blåt felt - som du skal klikke på.) Ved at klikke på ”Søg” har du valgt denne ejendom. Klik på ”Næste”.

Næste side er ”Vælg dokumenttype”. Her vælger du kategorien ”Adkomst”. (Klik på q for at få vist valgmulighederne.) Under dokumenttype vælger du på samme måde ” Skifteretsattest”.

Så kommer du til siden ”Tinglysning af skifteretsattest”, hvor du skal indtaste, hvilken skifteretsattest, der har behandlet boet, SKS-nummeret samt overtagelsesdagen, som ved uskiftet bo er dødsdagen. (Alle disse oplysninger fremgår af skifteretsattesten om uskiftet bo.)

Skifteformen vil som udgangspunkt være angivet som ”Uskiftet bo”, således at der ikke skal tilrettes. Nedenunder vil som udgangspunkt være angivet, at ”skifteretsattesten skal tinglyses som adkomst for efterlevende ægtefælle”, men dette skal fravælges til fordel for ”som led i arvingernes videreoverdragelse af ejendom(mene) til en ikke arving.” (Derved undgås at betale 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift.)

Hvis din far er afgået ved døden før d. 01.03.2019, (eller hvis hans fødselsdato ikke står i ting­bogen), skal der nu uploades og vedhæftes en kopi af skifteretsattesten (PDF-fil). Sæt ü i ” Der refereres til dokumentation indlagt i Tinglysningsrettens bilagsbank.” Klik nu på ”Upload ny bilagsreference” og der fremkommer en side, hvor du skal finde PDF-filen på din PC og klikke på ”Choose file”. Skriv en kort beskrivelse af filen, f.eks. blot ”skifteretsattest”. Klik på ”Upload bilag”. Du er nu tilbage på siden ”Skifteretsattest ægtefælle”, hvor filen nu har fået et langt referencenummer bestående af tal og bogstaver - men den er endnu ikke vedhæftet anmeldelsen. Det gør du ved at klikke på ”Tilføj bilagsreference”. NB: Skifteretsattesten skal være underskrevet af Skifteretten - og de sidste fire cifre i cpr-numre må ikke fremgå.

Klik på ”Næste”.

Nu kommer siden ” Valg af tinglyste ejere”. Hvis såvel din far som din mor står her, skal der kun vælges din far. Du skal indtaste de sidste cifre i hans cpr-nummer og klikke på ”Gem”.

Næste side er ”Angiv oplysninger om ny ejer”, hvor du skal indtaste den andel af ejendommen, som din far ejede. Indtast din mors cpr-nummer og navn - og det er som udgangspunkt markeret, at ny ejer er efterlevende ægtefælle, således at der ikke skal ændres. Klik på ”Tilføj” og så på ”Næste”.

Trin 7 - intet. Klik blot på ”Næste”.

I trin 8 Erklæringer skal du vælge afgiftserklæring A32 og klikke på ”Tilføj”. (Den flyttes op øverst på siden.) Klik på ”Næste”.

I trin 9 Beregnet tinglysningsafgift skal der nu stå ”0” kr., hvilket du er tilfreds med, hvorfor du blot klikker på ”Næste”.

I trin 10 skal der tilføjes en rolle: ”Anmoder”. Det er dig selv, så indtast dit cpr-nummer og navn og klik på ”Tilføj” (nederst på siden). I forvejen skulle gerne findes følgende roller: Efterlevende ægtefælle (din mor), ejer (din far) og myndighed. Klik på ”Næste”.

Nu er du nået til underskriftssiden, hvor rollen ”Anmoder” (du selv) skal vælge at underskrive i underskriftsmappen. Din mor skal også vælge at underskrive i underskriftsmappen. Der skal markeres i ”Skal ikke underskrive” for rollen ”Ejer”. Der skal angives en begrundelse, f.eks. ”Ejeren er afgået ved døden”. Underskrift for rollen ”Myndighed” er ikke nødvendig, hvilket markeres.

Der findes i øvrigt vejledninger på www.tinglysning.dk (Vejledninger/Tinglysning af skifterets­attester).

Hvis din mor ikke selv har digital signatur eller ikke ønsker selv at signere, men måske i stedet giver dig en tinglysningsfuldmagt, vil jeg anbefale, at du indsender og får registreret tinglysnings­fuldmagten, før du anmelder overdragelsen – for en sikkerheds skyld. (Det kan jo forekomme, at breve bliver væk hos Post Danmark, selv om det heldigvis er undtagelsen.)

Da vi her på kontoret har erfaret, at mange er i samme situation som din mor og ikke kan få hjælp til tinglysning af skifteretsattest hverken hos deres pengeinstitut eller hos realkreditinstituttet som før, har vi valgt som en service at tilbyde at ekspedere en sådan tinglysningssag for et fast honorar på kr. 1.750 inkl. moms, og I skal være velkomne til at benytte jer af denne mulighed, såfremt I måtte ønske det frem for selv at gå i gang med tinglysningsekspeditionen. Din mor kan i så fald også vælge at lade os stå for signeringen, idet vi i så fald naturligvis også sørger for udfyldelsen og registreringen af tinglysningsfuldmagten. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31,
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
 


Hit Counter

14-02-21