Hvornår forældes en kautionsforpligtelse?

Er der nogen forældelsesfrist med hensyn til, hvornår en kreditor skal gøre sit krav gældende overfor en kautionist?

SVAR:

Kautionsforpligtelser forældes på 20 år fra stiftelsen.

Hvis den fordring, der er kautioneret for, forældes på 5 år, forældes kautionen ligeledes på 5 år, men fristen regnes først fra kautionsforpligtelsens forfaldstid, dvs. da hovedskyldneren misligholdt gælden.

Du kan læse mere om forældelse af fordringer på  emne nr. 647.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Hit Counter

10-06-20